Proč se Soubornému katalogu ČR říká CASLIN?

Text dotazu

Dobrý den,

proč se Soubornému katalogu ČR říká CASLIN?

Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

 

Začátkem 90.let proniklo do knihovnické veřejnosti nové slovo resp. zkratka: CASLIN.

 

14.12.1992 schválila Mellonova nadace tříletý grant ve výši 1,1 milionu $ na realizaci projektu CASLIN, jehož záměrem bylo položit pevné základy celostátní (díky rozpadu Československa mezinárodní) knihovní sítě poskytující domácím i zahraničním uživatelům snadný, rychlý a bezbariérový přístup k informacím uloženým v knihovnách a informačních institucích.

 

Projekt CASLIN (Czech and Slovak Library Information Network) měl naplnit "Společný záměr" deklarovaný řediteli čtyř největších českých a slovenských knihoven:

 

Hlavní vytčené cíle byly:

 

    orientace na služby veřejnosti

    podstatné zlepšení přístupu k sekundárním dokumentům, které povede k podstatnému zvýšení využívání primárních dokumentů jak v jednotlivých knihovnách, tak přes meziknihovní výpůjční službu

    posílení spolupráce/dělby práce v domácím i mezinárodním měřítku

    výrazný nepřímý účinek na koordinaci akvizice i dalších činností (mikrofilmování, aj.).

 

V současnosti se tato databáze nazývá Souborný katalog České republiky (zkráceně SK ČR, báze SKC ) a je databází dokumentů uložených ve fondech českých knihoven a dalších informačních institucí vedených v Adresáři knihoven a informačních institucí v ČR. Databázi spravuje Oddělení souborných katalogů Národní knihovny České republiky a v elektronické podobě vzniká od roku 1995. V roce 2016 obsahovala údaje o více než 6,2 milionech děl. Z vyhledaných záznamů lze v mnoha případech přímo přejít do katalogu příslušné knihovny, zjistit aktuální dostupnost díla, získat informace o odebíraných ročnících periodika nebo přistoupit k plnému elektronickému textu díla.

 

zdroj a další informace:

 

https://www.caslin.cz/caslin/o-nas/caslin-1/o-projektu/prohlaseni-rady-caslin

https://www.caslin.cz/caslin/o-nas/caslin-1/o-projektu/projekt-caslin-dneshttps://www.caslin.cz/caslin/databaze-pro-vyhledavani/souborny-katalog-cr-baze-skc

 

 

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

Praha

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.09.2019 14:13

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu