Žába na prameni

Text dotazu

Dobrý den, zajímalo by mě, proč se říká o někom, kdo blokuje zdroje, že je žába na prameni. Předpokládám nějaký jinotaj, třeba jako pohádka o Karkulce je vlastně zastřené lidožroutství a lidožrout byl zaměněn za vlka, aby to bylo pro pozdější dobu přijatelnější. Jak je to ale s žábou a pramenem? Děkuji

Odpověď

Dobrý den, 

dle slovníkové definice je žába na prameni „skrytá příčina působící, že se něco dlouhodobě nedaří, skrytý, trvale působící škůdce v něj. prostředí mařící (vědomě i nevědomě) výsledky práce ostatních“ (Čermák a kol. 1988, s. 405). 

Zde výklad končí. Z hlediska studia folkloru a starších lidových pramenů na Vaši otázku nelze s jistotou odpovědět. Motiv žáby na prameni se nachází v Erbenově sbírce pohádek, konkrétně v pohádce Tři zlaté vlasy děda Vševěda. Jiné prameny jej neuvádějí. Může se proto jednat pouze o autorovu invenci. 

Žáby, obojživelníci a další zvířata byla nicméně v lidovém podání považována za nečistá až jedovatá. Obvykle se zdržují v okolí vodních zdrojů, kde žijí a dále se množí. Ono blokování pramene tak nemusí být doslovné ve smyslu fyzické překážky. Znečištěnou či otrávenou vodu není možné pít či užívat k dalším účelům. Z běžně dostupných zdrojů však tuto hypotézu není možné ověřit. 

Použité zdroje

ČELAKOVSKÝ, František Ladislav. Mudrosloví národu slovanského ve příslovích: připojena jest sbírka prostonárodních českých pořekadel. Vydání 3. V Praze: Vyšehrad, 1949, 922 s.

ČERMÁK, F. a kol.: Slovník české frazeologie a idiomatiky. 2. Výrazy neslovesné. Academia, Praha 1988.

ERBEN, Karel Jaromír a Václav TILLE. České pohádky / K. J. Erben. Praha: Jan Leichter, 1914, 128 s.

FLAJŠHANS, Václav. Česká přísloví: sbírka přísloví, průpovědí a pořekadel lidu českého v Čechách, na Moravě a v Slezsku. Díl 1, Přísloví staročeská. 2. polovice. O-Ž. V Praze: Šimáček, 1913, 896 sloupců.

UČÍK, Bedřich, Václav KABÁT a Jindřich POKORNÝ. Zakopaný pes aneb o tom, jak, proč a kde vznikla některá slova, jména, rčení, úsloví, pořekadla a příslov. 3. dopl. vyd. Praha: Albatros, 2001, 245 s. ISBN 80-00-00978-1.

KOVÁŘOVÁ, Stanislava. Proč se říká: 222x. Olomouc: Alda, 2000, 271 s. ISBN 80-85600-81-1.

ZÍBRT, Čeněk, Jan PARGAČ a Aleš NAJBRT. Seznam pověr a zvyklostí pohanských z VIII. věku = Indiculus superstitionum et paganiarum. 2. vyd. Praha: Academia, 1995, 176 s. ISBN 80-200-0511-0.

Obor

Antropologie, etnografie

Okres

--

Knihovna

Knihovna Filozofické fakulty UK

Datum zadání dotazu

07.03.2023 18:42

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu