Proč se lidé ve státě Lesotho dožívají tak nízkého věku

Text dotazu

Dobrý den,
slyšel jsem v rádiu že lidé ve státě Lesotho se dožívají průměrně kolem 44 let, chtěl bych se zeptat co je toho příčinou. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

Lesotho je jednou ze zemí s nejnižší hodnotou naděje dožití. Demografické příručky uvádějí dokonce ještě o něco nižší věk průměrného dožití než jste uvedl Vy - průměrný věk naděje dožití je zde uváděn okolo 36 let, muži 35 let , ženy 36 let.

Tyto nízké hodnoty naděje dožití jsou způsobeny velmi vysokou kojeneckou úmrtností a především značným rozšířením nemocí jako je HIV/AIDS. V roce 2003 bylo ve státě Lesotho HIV pozitivních přes 28,9 % obyvatel ve věku mezi  15 a 49 lety. Počet nakažených se v roce 2003 odhadoval na 320 000. V uvedeném roce zde na HIV zemřelo 29 000 osob.

Je třeba dodat, že celková populace Lesotha se pohybuje okolo 1 867 035 (odhad z roku 2005).

 

 

 

Použité zdroje

* SKOKAN, Ladislav. Afrika: sociogeografický přehled. Vyd. 1. V Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, Přírodovědecká fakulta, 2007. 122 s. ISBN 978-80-7044-838-0.

* TOUŠEK, Václav a kol. Ekonomická a sociální geografie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 411 s. ISBN 978-80-7380-114-4.

* KALIBOVÁ, Květa, ed., PAVLÍK, Zdeněk, ed. a VODÁKOVÁ, Alena, ed. Demografie (nejen) pro demografy. 3., přeprac. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. 241 s. Sociologické pojmosloví; sv. 2. ISBN 978-80-7419-012-4.

* KLUFOVÁ, Renata a POLÁKOVÁ, Zuzana. Demografické metody a analýzy: demografie české a slovenské populace. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 306 s. ISBN 978-80-7357-546-5.

Obor

Antropologie, etnografie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

17.08.2018 19:18

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu