Proč jsou paměti RAM rychlejší než ROM?

Text dotazu

Proč jsou paměti RAM rychlejší než ROM?

Odpověď

Dobrý den,

v tištěných odborných publikacích ani prostřednictvím internetu jsme bohužel nenalezli přesnou odpověď na Vaši otázku, nicméně se domníváme, že rozdíl v rychlosti u těchto typů pamětí je dán jejich povahou, vlastnostmi, způsobem uchovávání informací a také účelem, ke kterému slouží.

ROM (Read Only Memory) jepamětí, která může být použita pro trvalé či téměř trvalé uložení dat. Označuje se jako paměť pro čtení z toho důvodu, že zápis do této paměti je buď velmi obtížný, nebo přímo nemožný. ROM, na rozdíl od RAM, neztrácí své informace při vypnutí. Z tohoto důvodu je tento druh paměti ideálním pro uložení spouštěcích instrukcí počítače. Paměti ROM je možné nalézt na přídavných deskách, jako jsou desky LAN, grafické karty nebo desky rozhraní pro skener. Je také na základní (systémové) desce počítače.

ROM na systémové desce obsahuje software zvaný BIOS (Basic Input/Output System - základní systém vstupu/výstupu) = řada programů nízké úrovně, které přímo ovládají hardware.

Paměti typu RAM (Random Access Memory = paměť s přímým přístupem nebo paměť s libovolným přístupem) ukládají programy a data momentálně používaná procesorem. RAM umožňuje nejen čtení dat, ale také jejich zápis. K jednotlivým místům paměti RAM lze přistupovat zcela náhodně a rychle. Způsob fungování paměti RAM (a jejích typů DRAM a SRAM), ze kterého byste mohl získat bližší představu o rychlosti této paměti, je pěkně a přehledně popsán v publikaci od Scotta Muellera s názvem Osobní počítač: nejpodrobnější průvodce hardwarem PC (podrobná citace níže).

Zatímco paměti ROM mají kapacitu několik tisíc bytů, kapacita pamětí RAM je vzhledem k jejich rychlosti mnohonásobně větší. Jak již bylo zmíněno, skrz BIOS přistupuje často operační systém k hardwaru, ale protože paměti typu ROM jsou ve srovnání s RAM pomalejší a práce počítače se tak brzdí, může se při startu počítače BIOS přečíst a uložit do rychlejší RAM. Operační systém pak pracuje s BIOSem v rychlejší RAM. Načítání BIOSu z ROM do RAM se nazývá stínování (shadowing).

Podrobnější informace by Vám mohly poskytnout další knihovny, např. Národní technická knihovna (http://www.techlib.cz/cs/), Knihovna Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze (http://www.mff.cuni.cz/fakulta/lib/ ) nebo Knihovna Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně (http://www.fi.muni.cz/about/library/ ).

Použité zdroje:

* MINASI, Mark. Velký průvodce hardwarem. Praha : Grada, 2002. 763 s. : il. ; 23 cm. (Profesional). ISBN 80-247-0273-8.

* HORÁK, Jaroslav. Hardware : učebnice pro pokročilé. 4., aktualiz. vyd. Brno : Computer Press, 2007. 360 s. : il. ; 23 cm. ISBN 978-80-251-1741-5.

* MEYERS, Michael; JERNIGAN, Scott. Osobní počítač : názorný průvodce hardwarem, systémem a sítěmi. Brno : CP Books, 2005. 815 s. : il. ; 24 cm + 1 CD-ROM. ISBN 80-251-0834-1.

* MUELLER, Scott. Osobní počítač : nejpodrobnější průvodce hardwarem PC. Praha : Computer Press, 2001. xxxii, 869 s. : il. ; 23 cm. (Profi. Hardware). ISBN 80-7226-470-2.

* http://www.pcguide.com/ref/ram/typesRAM-c.html

* http://www.diffen.com/difference/RAM_vs_ROM

* http://www.geoinformatics.upol.cz/app/prostredkygis/hardware/HW/pameti_operacni.htm

* http://cs.wikipedia.org/wiki/RAM

Obor

Výpočetní technika

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

03.01.2012 10:14

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu