Proč je konzervativní napravo a socialistický nalevo?

Text dotazu

Dobrý den,
prosím, proč je konzervativismus napravo a socialismus a liberalismus nalevo v politickém spektru? Je to historicky náhodné? Proč třeba není komunismus napravo?

Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

dělení na pravici a levici - neboli pravolevé spektrum - má historický původ.

Formovat se začalo v době Velké francouzské revoluce, přesněji v roce 1789, kdy při zasedání Generálních stavů, přívrženci nového řádu a radikálové zasedali na levé straně a přívrženci starého řádu a monarchisté napravo.

Heslovitě můžeme levé a pravé politické spektrum rozlišit takto:

Politická levice: 

Svoboda 
Rovnost 
Bratrství 
Právo 
Pokrok 
Reforma 
Internacionalismus 

Politická pravice:

Autorita
Hierarchie
Řád
Povinnost
Tradice
Reakce
Nacionalismus

Samozřejmě, výše uvedené rozlišení je orientační a určitě nelze jednotlivá hesla chápat tak, že když je pravice definovaná autoritou, všechny politické strany jsou nutně fašistické apod.

Autor tohoto rozlišení Adrew Heywood sám uvádí, že koncept dělení na politické levicové a pravicové strany je zjednodušující až zavádějící.

Heywood nicméně podává základní definici levicově a pravicově orientovaných stran.

Strany na spektru politické levice - pokrokové, socialistické a komunistické mají zájem o sociální reformu nebo ekonomickou transformaci. Modeloví voliči těchto stran pocházejí z chudých nebo znevýhodněných vrstev.

Oproti tomu zejména konzervativní a fašistické strany podporují stávající řád a usilují o kontinuitu. Mezi obvyklé podporovatele těchto stran patří podnikatelé a materiálně zajištěná střední třída.

Důvodem, proč Heywood považuje jednoznačné dělení na levicové a pravicové strany za zjednodušující, je to, že politické strany a zejména ty velké mají různá křídla. Nemusí být nutně jednotné a tak se v jedné straně ať již levicové nebo pravicové může nacházet konzervativní křídlo vedle radikálního křídla.

Další věcí, kterou bude třeba zohlednit, je, že levicová i pravicová politika může mít krajní podobu a podobu liberálnější, tím se bude lišit například podoba pojetí svobody.

Heywood nabízí tři graficky znázorněná politická spektra, Lineární, podkovovité a dvoudimenzionální. Budeme Vám je prezentovat zjednodušeně, bez grafického znázornění.

Lineární politické spektrum vypadá takto:

Komunismus - Socialismus- Liberalismus - Konzervatismus - Fašismus

Podkovovité politické spektrum vypadá takto:

Na vrcholu levé strany je komunismus, níže socialismus, ve střední části se nachází liberalismus, vpravo konzervatismus a na pravém vrcholu fašismus.

Zajímavé rozlišení přináší Dvoudimenzionální politické spektrum:

Je znázorněno křížem. Přičemž na vrcholu se nachází autorita a proti ní, tedy na spodní části kříže, je svoboda. Na levém rameni je levice a na pravém pravice.
V levé horní části mezi levicí a autoritou je stalinismus, tedy extrémní podoba levicové orientace. V dolní levé části mezi levicí a svobodou je sociální demokracie.
Vedle stalinismu v pravé horní části se mezi autoritou a pravicí se nachází nová pravice, jako extrémní podoba pravicové orientace.
Mezi svobodou a pravicí se nachází anarchokapitalismus.

Anarchokapitalismus - extrémní podoba volného trhu.
Nová pravice - Zrod idejí v 70. letech 20. století, v rámci konzervativního myšlení se jedná o odchylku, stojící proti šíření liberálních nebo pokrokově sociálních hodnot.
Liberalismus - všude mají jednotlivci stejný status a stejné oprávnění.


Samozřejmě problematika politické levice a pravice je daleko složitější, bude mít více teorií a podob.

Pokud Vás toto téma zajímá hlouběji, můžete nahlédnout do těchto knih a zdrojů:

Čerpáno bylo zejména z knihy:

HEYWOOD, Andrew. Politologie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008.

Jako doplňující bylo použito heslo levice z Wikipedie:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Levice

Dále můžete nahlédnout do:

HEYWOOD, Andrew a MASOPUST, Zdeněk. Politické ideologie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008.

ADAMOVÁ, Karolina. Politologický slovník. Praha: C.H. Beck, 2001. ISBN 80-7179-469-4

ŽALOUDEK, Karel. Encyklopedie politiky. Praha: Libri, 2004. ISBN 80-7277-209-0.

Další knihy můžete najít na portálu Knihovny.cz nebo v katalogu Národní knihovny, případně na stránkách Ústavu politologie Filosofické fakulty Univerzity Karlovy.

https://www.knihovny.cz

https://www.nkp.cz

https://upol.ff.cuni.cz/uchazec

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.12.2020 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu