Proč instruktor autoškoly nemusí používat pásy?

Text dotazu

V autoškole mi bylo řečeno, že instruktor se během výcviku nemusí poutat. Tvrzení jsem si ověřila (Zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb. §9 povinnosti přepravované osoby), nikde jsem ale nenašla důvod proč tuto výjimku mají.
Předem děkuji za opověď.

Odpověď

Dobrý den,

zdůvodnění proč se instruktor autoškoly nemusí poutat, jsme bohužel nenašli.

Můžete se zkusit obrátit na Asociaci autoškol ČR. Existuje pravděpodobnost, že budou vědět proč mají výjimku ze zákona.

http://www.asociaceautoskol.cz/

Přesněji můžete využít oddíl Diskuze, ale nevypadá to, že by byl aktivní.

http://www.asociaceautoskol.cz/diskuse/

Případně zkontaktovat Asociaci prostřednictvím emailu.

http://www.asociaceautoskol.cz/kontakty/

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

24.02.2021 15:50

Jan Pešula píše:
Pátek 17.09.2021 04:26
Děkuji knihovně za snahu při hledání. Výslovně uvedený důvod jsem bohužel také nenašel, ale můžeme si alespoň trochu přiblížit okolnosti, za kterých toto pravidlo vzniklo.

Jak tazatelka uvedla, vyplývá zmíněná výjimka z § 9 (Povinnosti přepravované osoby) odst. 3 zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění. Odstavec zní:

"(3) Povinnosti podle odstavce 1 písm. a) dále neplatí pro bezpečnostní sbory, ozbrojené síly a vojenské zpravodajství při plnění jejich služebních povinností, obecní policii při plnění úkolů podle zákona, hasiče ve vozidle požární ochrany a záchranáře v záchranném vozidle Horské služby při řešení mimořádných událostí8a), kdy použití bezpečnostního pásu brání v rychlém opuštění vozidla, učitele jízdy při výcviku, jakož i pro zdravotnického pracovníka poskytovatele zdravotnické záchranné služby, záchranáře nebo zdravotnického pracovníka Horské služby, který v době přepravy poskytuje pacientovi zdravotní služby."

Celý tento odstavec nebyl součástí původního znění zákona účinného od 01.01.2001, ale byl doplněn až novelou 411/2005 Sb. s účinností od 01.07.2006. Novela to byla rozsáhlá a dlouze projednávaná, přičemž hlavní kontroverze panovala kolem odbírání řidičských oprávnění a zavádění bodového systému, proti čemuž řada poslanců v diskusi protestovala. O novém § 9 odst. 3 jsem na webu Poslanecké sněmovny nenašel žádnou debatu. Předkladatel návrhu novely, tj. vláda zastoupená ministerstvem dopravy, argumentovala v důvodové zprávě (bod 9) takto (výběr z dlouhého zdůvodnění, které se týkalo několika úprav a aspektů):

"Zákon také zpřesňuje výjimky z výše uvedené povinnosti použití bezpečnostních pásů a dětských zádržných systémů. Současná úprava připouští výjimku pouze ze zdravotních důvodů. V praxi je však potřebné povolit výjimky pro více osob a situací. Výše citovaná směrnice EU již tyto případy upravuje a nyní jsou tedy také přejímány do zákona. Výjimka z povinnosti použití bezpečnostních pásů je ze zákona poskytnuta příslušníkům policie, ozbrojených sil, vojenského zpravodajství, jednotek požární ochrany a zdravotnické záchranné služby. U všech těchto osob jde o výjimky potřebné pro výkon jejich profese."

O (ne)používání pásů učiteli autoškoly se v důvodové zprávě nepíše. Úprava odkazuje na evropskou směrnici 91/671/EEC ze 16.12.1991, ale ani ta výslovně o tomto povolání nepojednává. V článku 6 je uvedeno:

"Členské státy mohou se souhlasem Komise udělit i jiné výjimky než ty, které jsou uvedeny v článku 5, za účelem
— zohlednění zvláštního tělesného stavu nebo zvláštních okolností s omezenou dobou trvání,
— umožnění účinného výkonu určitých povolání,
— zajištění řádného plnění povinností služeb veřejného pořádku, bezpečnostní nebo tísňové služby."

(Článek 5 se týká zdravotních důvodů pro osoby se zvláštním průkazem.)

Můj osobní závěr je, že zájmová skupina (učitelé či majitelé autoškol) zalobovala a prosadila si svůj požadavek jako nenápadnou "drobnost" do velké a kontroverzní novely. Navzdory chybějícímu zdůvodnění tato výjimka nikoho při projednávání nedráždila, nikdo na ni v diskusi neupozornil - mimo jiné proto, že by tím odvedl pozornost od hlavního bitevního pole, kterým byl bodový systém. Odstaveček tudíž prošel a protože nikomu nevadil ani potom, vydržel dodnes. Dělá to na mne dojem kvalitního lobbingu jaký má být (přinejmenším pokud jste "klientem") - protože není nad to, když věci fungují jak je třeba bez zbytečného publika a kontroverzí, zvlášť když tím nikdo jiný není omezovaný. Do jaké míry se jedná o legitimní potřebu při výkonu daného povolání, v čem konkrétně to usnadňuje učitelům jízdy jejich činnost, se budete muset zeptat na odkazech v odpovědi knihovny.

Děkuji za zajímavý dotaz a další příležitost, nahlédnout do zákulisí tvorby zákonů. Mějte se pěkně.

Použité zdroje:
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=3&t=477 - historie projednávání původního zákona 361/2000 Sb. (výjimka zde ještě není)
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=4&T=833 - historie projednávání novely 411/2005, která tuto výjimku zavedla (viz odkaz 833/0)
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361 - plné znění aktuálně platného zákona 361/2000 Sb.
https://eur-lex.europa.eu/[…]/?uri=celex%3A31991L0671 - směrnice 91/671/EEC, na kterou se odvolává novela

(Odesláno opakovaně po delší odstávce komentářů na PSK.)
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu