Problematika skryté reklamy v mediích, literatura

Text dotazu

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda byste mi byli ochotní poradit s literaturou na téma "Problematika skryté reklamy v mediích", předem děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

k  informace k tomuto tématu může najít v těchto např. v těchto zdrojích:

KNIHY:

 

Diblík, Jan a Veit, François. Mediální právo a práva k nehmotným statkům v České republice = Media law and intellectual property law in the Czech Republic. Praha: Linde, 2012. 259 s.ISBN 978-80-7201-863-5.

Chaloupková, Helena. Regulace reklamy: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009. xiii, 322 s. Beckovy texty zákonů s komentářem.ISBN 978-80-7400-180-2.

Kalista, Martin. Product placement a jeho vliv při umístění v audiovizuálních pořadech. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2011. 69 s. Monografie.ISBN 978-80-7418-111-5.

 

Kramoliš, Jan a Kopečková, Martina. Marketingový nástroj product placement v českém prostředí. První vydání. Žilina: Georg, 2015. 145 stran.ISBN 978-80-8154-108-7.

Vysekalová, Jitka a Mikeš, Jiří. Reklama: jak dělat reklamu. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2010. 208 s. Marketing.ISBN 978-80-247-3492-7.

Vysekalová, Jitka a kol. Psychologie reklamy. 4., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2012. 324 s. Expert.ISBN 978-80-247-4005-8.

Winter, Filip. Právo a reklama v praxi. Praha: Linde, 2007. 335 s.ISBN 978-80-7201-654-9.

 

ČLÁNKY:

Mohelská, Lucie. Skrytá reklama u oděvů a textilních doplňků. Studentská vědecká a odborná činnost 2015. Textil. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015. s. 45-54.ISBN 978-80-7494-210-5.

Vavrečka, Jan. Billboard v černém lese a temná hmota reklamy. Právo: časopis pro právní teorii a praxi, 2010, 3(2), s. 43-53.ISSN 1802-9116.

Vavrečka, Jan. Skrytá reklama. 6.: Skrytá reklama v judikatuře, její kritické a její dosud málo řešené problémy. Právo: časopis pro právní teorii a praxi, 2009, 2(4), s. 63-72.ISSN 1802-9116.

Vavrečka, Jan. Skrytá reklama. 5.: problémy použití nové metody rozlišování reklamního a redakčního textu, příklady. Právo: časopis pro právní teorii a praxi, 2009, 2(3), s. 119-124.ISSN 1802-9116.

Vavrečka, Jan. Skrytá reklama. 4.: rozlišování skryté reklamy do redakčního textu v tištěných médiích; princip a potřeba nové metody, její průkazní aspekty. Právo: časopis pro právní teorii a praxi, 2009, 2(2), s. 54-66.ISSN 1802-9116.

Vavrečka, Jan. Skrytá reklama. 3.: známé a nové formy skryté reklamy: web-ventorial, blogsicking, dissthefting, calltheftig, techniky WOMM. Právo: časopis pro právní teorii a praxi, 2009, 2(1), s. 65-72.ISSN 1802-9116.

Vavrečka, Jan. Skrytá reklama. 1.: fenomén současnosti, kolos budoucnosti. Právo: časopis pro právní teorii a praxi, 2008, 1(3), s. 89-94.ISSN 1802-9116.

 

Další literaturu můžete najít našem katalogu nebo v katalogu Národní knihovny po zadání hesel: reklama a propagace, regulace reklamy, product placement, reklama a právo ap. Články v angličtině najdete např. v databázi EBSCO

 

 

 

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

Olomouc

Knihovna

Vědecká knihovna v Olomouci

Datum zadání dotazu

13.04.2017 15:22

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu