Přivlastňování textů z Wikipedie

Text dotazu

Dobrý den,
Je přesné kopírování textů z Wikipedie bez uvedení zdroje v práci žáka
základní školy považováno za nezákonné? (porušení autorského práva)

Odpověď

Dobrý den,

převzetí části textu či jeho odstavců bez uvedení bibliografické citace zdroje (tištěného, elektronického, ústního sdělení aj.), ze kterého daný text pochází, je považováno za plagiátorství. Vytvořením plagiátu porušuje jeho autor nejen základní pravidla citační etiky, ale také autorský zákon.

Při práci s informačními zdroji je třeba dodržovat citační etiku jak z důvodu odborného, tj. dohledatelnosti a ověřitelnosti zdrojů naší práce a tím podložení našich východisek a závěrů, tak i z hlediska právního, neboť se na ni vztahuje ochrana autorských práv dle platné legislativy.

Dle § 31 Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (http://www.nkp.cz/o_knihovnach/AutZak/Index.htm) do autorského práva nezasahuje ten, kdo:

a) cituje ve svém díle v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů,

b) zařadí do svého samostatného díla vědeckého, kritického, odborného nebo do díla určeného k vyučovacím účelům, pro objasnění jeho obsahu, drobná celá zveřejněná díla,

c) užije zveřejněné dílo v přednášce výlučně k účelům vědeckým nebo vyučovacím či k jiným vzdělávacím účelům

Vždy je však nutno uvést jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen.

Podrobnější informace k této problematice jsou k dispozici na následujících internetových stránkách:

* http://www.lib.jcu.cz/docs/ak-plagiatorstvi-citacni-etika.ppt

* http://www.lib.jcu.cz/docs/ak-ikurz-citace-citacni-etika.pdf

* http://www.infogram.cz/findInSection.do?sectionId=1115

* http://www.amu.cz/studium/bakalarske-a-magisterske-prace/tvorba/etiketa-citace

* http://www.boldis.cz/citace/citace1.pdf  

Samotná Wikipedie pak uvádí informace o citování svých textů:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Citov%C3%A1n%C3%AD_Wikipedie  

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.07.2011 13:24

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu