Přístup dětí k internetu v knihovně

Text dotazu

Dobrý den,
je souhlas rodičů podmínkou, aby děti mohly v knihovně využívat internet?
Případně existuje nějaký dokument, který to dokládá?

Odpověď

Dobrý den,

nepodařilo se nám dohledat takový dokument, který by dokládal, že je nutné požadovat písemný souhlas rodičů, proto aby děti mohly využívat internet v knihovnách a nejsme si tedy jisti, zda skutečně existuje nějaký takový dokument. Obecně platí, že v knihovnách musí být poskytnut přístup uživatelům k internetu bez ohledu na jejich věk, rasu, náboženské vyznání, atd. Knihovny by uživatelům měly zajistit svobodný přístup k těm informacím, které chtějí uživatelé vyhledávat, protože jinak by to mohlo být považováno za omezování svobody. Přesto si knihovny ve svém knihovním řádu mohou stanovit určitá interní pravidla a omezení, mezi něž může patřit např. že uživatel nesmí prohlížet stránky podněcující k rasizmu, stránky, na kterých jsou nějaké aktivity, které jsou v rozporu se zákony ČR (např. porno, prodávání drog, atd.). Je také pravděpodobné, že knihovna bude mít přístup k těmto stránkám omezený a nebude možné se na ně dostat. Popřípadě, když se přijde na to, že někdo z uživatelů takovýchto stránek využíval, bude moci být stíhán. Více informací v Bulletinu Skip (knihovnický časopis vydávaný svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR) http://www.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/skip/Bull02_23.htm a v knihovním zákoně https://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod/knihovni-zakon-257-2001-sb.-a-navazne-provadeci-prepisy (především paragraf  § 4), ze kterého vyplývá, že si každá knihovna může vytvořit svůj knihovní řád s určitými podmínkami pro provozování.

Např. v Severočeské vědecké knihovně Ústí nad Labem pak vypadají omezení přístupu k internetu následujícím způsobem:

"Výpočetní techniku v knihovně je zakázáno používat k politické, náboženské či rasové agitaci a k aktivitám, které jsou v rozporu se zákony ČR. Zejména je zakázáno vyhledávat a prohlížet stránky s pornografickým nebo jinak urážlivým obsahem, stránky podněcující k nenávisti vůči skupině osob v závislosti na jejich rase či etnickém původu, náboženství, postižení, pohlaví, věku, statutu veterána, sexuální orientaci či pohlavní identitě, k omezování jejich práv a svobod, vyzývající k užívání nelegálních drog apod. Při využití Internetu ve studovnách a čítárnách SVK je též zakázáno provádět činnosti, které nesouvisejí se vzdělávacím a studijním posláním SVK (např. hraní počítačových her, provádění soukromých komerčních činností, podnikatelských aktivit apod.)." Další informace najdete zde: http://www.svkul.cz/sluzby/internet/

Ovšem existují i knihovny, které mají skutečně mezi svými omezeními i to, že vyžadují písemný souhlas rodičů, pokud u nich chtějí děti užívat internet. Mezi takové knihovny patří např. Obecní knihovna v Husinci. Můžete se tedy zkusit se svým dotazem obrátit např. na tuto knihovnu, a zeptat se odkud čerpali při vytváření svého knihovního řádu: https://www.husinec.cz/obecne-informace/knihovna/pristup-internet/

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.03.2012 14:19

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu