Přístkové seznamy - forma

Text dotazu

Dobrý den,

zajímá mne, zda je stále nutné generovat přírustkové seznamy/přírustkové knihy (v pdf formátu, tištěné...) nebo zda stačí, že všechny potřebné údaje o dokumentech jsou zaznamenány v knihovních systémech a v případě potřeby se dají snadno vygenerovat? V knihovním zákoně ani v žádné z novel jsem specifikace formátu přírustkových seznamů nenašla.

Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

Zasílám požadovanou odpověď k dotazu forma přírůstkových seznamů.

Ze současné legislativy vyplývá pro veřejné knihovny (evidované u MK ČR ve smyslu zák. 257/2001 Sb., knihovní zákon) povinnost vést evidenci knihovních fondů podle zákona č. 257/2001 Sb., konkrétně § 16 a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu č. 88/2002 Sb., § 4 a 5, plné znění dokumentů je na níže uvedených odkazech.

http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/Zakon257.htm

http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/Zakon257Vyhl.htm

Evidence knihovního fondu je dle výše zmíněného právního předpisu vedena v podobě přírůstkového a úbytkového seznamu. Přírůstkový seznam je základním statistickým a majetkovým dokladem. Zákon sice nepředepisuje jeho formu, ale zásadním požadavkem je, aby evidence knihovního fondu umožňovala kontrolu evidovaných záznamů, zaručovala jejich nezaměnitelnost a nezměnitelnost. K zajištění tohoto požadavku se doporučuje po určitých časových intervalech tisk přírůstkových seznamů s průběžně očíslovanými listy, ověřovacím zápisem na předsádce a jejich svázání.

Všechny materiály spojené s evidencí i revizí knihovních fondů by měly být jako základní majetkové doklady archivovány. Jako "přidanou hodnotu" bych viděla i skutečnost, že tyto materiály dokumentují historii knihovny.

Podrobně je tato problematika popsána v materiálu dr. Vyčichla "Prováděcí vyhláška  ke knihovnímu zákonu v praxi", která je dostupná na http:// ipk.nkp.cz/programy-podpory/docs/Vycichlo.doc

Samozřejmě, že veškerá manipulace s přírůstkovými i úbytkovými seznamy musí být prováděna v souladu s interními předpisy příslušné organizace.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

07.07.2015 16:58

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu