Příspěvkové organizace

Text dotazu

Co je příčinou nutnosti zřizovat oba typy
organizací jako jsou příspěvkové organizace a organizační složky?

Odpověď

Zcela lapidárně by se na vaši otázku dalo odpovědět, protože takto funguje

systém státní správy, ovšem nejprve musí existovat organizační složka

státu, pak teprve může vzniknout příspěvková organizace.

Státní správa zahrnuje:

Organizační složky státu = účetní jednotky bez právní subjektivity, a to

ministerstva a jiné správní úřady státu, mají samostatnou kapitolu ve

státním rozpočtu

Organizační složky = účetní jednotky zřízené opatřením (zřizovací listina)

organizační jednotky státu

Vnitřní organizační jednotky = určené vedoucím organizační složky státu

(nejsou účetními jednotkami, hospodaří se zálohou)

Příspěvkové organizace (angl. semi-budgetary organization) = (státní)

zřízené organizační složkou státu, mají právní subjektivitu, jsou účetními

jednotkami, hospodaří s finančními prostředky získanými hlavní činností a s

prostředky přijatými ze státního rozpočtu v rámci finančních vztahů

stanovených zřizovatelem (např. školy a školská zařízení, muzea,

nemocnice,...) neboli jedna z forem veřejného ústavu neboli právnickou

osobou veřejného práva zřízenou k plnění úkolů ve veřejném zájmu.

In: Nováková, Š.: Účetnictví státní správy a samosprávy, Wikipedie

V níže uvedených internetových odkazech najdete hlubší vysvětlení pojmů,

pro doplnění i z oblasti podnikohospodářské, z oblasti kultury a materiál,

který se zabývá otázkou příspěvková organizace nebo akciová společnost.

http://osz.cmkos.cz/CZ/Z_tisku/Bulletin/04_2003/organizace.html

http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvkov%C3%A1_organizace

http://www.seminarky.cz/Organizacni-slozky-statu-10118

http://euroservis.czechtrade.cz/dotaz/organizacni-slozka-v-cr-1286/

http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=152&typ=r&levelid=ob_176.htm

http://www.nipos-mk.cz/?p=2601

http://www.statnisprava.cz/

Literatura:

Růžičková, Růžena: Neziskové organizace. Vznik - účetnictví - daně. Praha,

Anag 2006.

Příspěvkové organizace 2008. Praha, ASPI 2008.

Nováková, Štěpánka: Účetnictví státní správy a samosprávy. Praha,

Oeconomica 2006.

                                                                          

            

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

11.01.2010 11:23

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu