přísloví "za pár šupů"

Text dotazu

Dobrý den.
Na základě čeho vzniklo "za pár šupů"?
Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

I. Šup - citoslovce vyjadřující zvuk při rychlém posunutí nebo zasunutí, šoupnutí; našup - naráz

II. šup = z německého postrk, poslat někoho šupem (lidově a hovorově)

III. šup = drobný peníz, vindra -  nemít ani šup, šupa

Zdroj: TRÁVNÍČEK, František. Slovník jazyka českého. Praha. Slovanské nakladatelství, 1952.

Za pár šupů to stojí - stojí to jen málo, za pár drobných, přeneseně - nestojí to za nic, nestojí to za řeč

Na to šup - expresivně - za okamžik, velmi rychle,...mžikem oka, ráz na ráz, bez dlouhých cavyků...

Zdroj: Slovník české frazeologie a idiomatiky. Výrazy neslovesné. Praha: Academia, 1988.

Pro dokreslení problematiky šupů jsme našli na internetu zajímavý článeček, z kterého volně čerpáme:

Šup nebo šoupat je již odpradávna používané zvukomalebné slovo k vyjádření pohybu nejen u nás; podobné schieben je i u  Němců. Dodnes se u nás také používá počeštěné z němčiny šíbovat nebo-li postrkovat (např. šíbovat vagony na nádraží).

Naši sousedé pak mají podstatné jméno Schub, psáno s b na konci, které znamená postrk; dříve zcela  běžný policejní termín, v době, kdy byl znám i další termín a to domovská obec; " lehčí zločinci, eventuálně lidé, kterým se tehdy ještě neříkalo bezdomovci, se za policejního doprovodu přepravovali takzvaným postrkem, německy Schubem, česky šupem, do své domovské obce. Posílání šupem už neznáme, ale slovo šupák je v češtině běžné. Původně se jím označovali právě ti pobudové posílaní šupem, šupáci."

Jiné označení slovem šup je v souvislosti s penězi. Tento „šup“ prý ale pochází ze slova šupina. Šupy jsou tak malé penízky jako rybí šupinky a nemají žádnou hodnotu. Šupina pochází také z němčiny -  die Schuppen a "souvisí se slovesem schaben, strouhat, oškrabovat - šupiny z ryb před použitím." Pro dokreslení významů souvisejících se slovem šup uvádí autor internetového příspěvku Z. Mlčoch, že z německého " schieben, sunout, postrkovat vzniklo nejen šíbovat a šup jako policejní postrk, ale také šuple jako zásuvka. Do podoby šuple a zdrobnělin šuplík a šuplátko si naši předkové přetvořili německé Schublade, v doslovném překladu zasouvací skříňka." Naše zásuvka od slovesa zasouvati se prý prosadila až někdy ve 20. století.

Internetový odkaz http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/texty/pocty-prislovi-vyznam-definice/kdo-je-supak-co-je-to-supak-puvodni-vyznam-slova-definice

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

23.01.2014 10:47

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu