přísloví "Bez obydušku mluvit, toť je jako v křivolaké lučiště se obrátit."

Text dotazu

Hezký den,
chtěla jsem se zeptat, zda byste mi nemohli vyložit význam přísloví "Bez obydušku mluvit, toť je jako v křivolaké lučiště se obrátit." Bohužel to nemůžu nikde nalézt, dokonce ani co je obydušek. Pokud je vůbec něco možné k tomuto tématu vyhledat.
Moc děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

dotaz na to, co je obydušek, jsme před časem zpracovávali, viz archiv Ptejte se knihovny, viz

http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2011/obydusek

Prosím o informaci o tom, co je to "Obydušek". Pravděpodobně jde o typ staroslovanské oboustranné sekery, ale potřeboval bych přesnější popis či nákres...

Odpověď:

bohužel se nám nepodařilo najít vysvětlení, co je obydušek, v žádných nám dostupných zdrojích...

Nyní jsme znovu hledali význam slova, ale přesně to slovo,  ani celé Vámi hledané přísloví,  jsme nenašli. Našli jsme pouze význam druhé části přísloví v křivolaké lučiště se obrátiti = zkazit se (morálně). Jedná se o přísloví zastaralé, (doklad 16. století, čerpáno z Flajšhans, Václav Česká přísloví). Tuto informaci a také náznak, z kterého slova by mohl pocházet oby/idušek - obuch = těžký obušek, sekera, jsme našli v ZAORÁLEK, Jaroslav. Lidová rčení. Praha: Academia, 2000.

Při hledání významu slova oby/idušek jsme se dostali až do odkazů na texty ze 14.-16. století a zdá se, že by mohl hledaný termín být zkomoleninou, viz níže, která časem mohla vzniknout a v dnešní době vystihuje obecné podstatné jméno obal, obálka a v přeneseném významu  bez obalu,…Jedná se ovšem o jakýsi protimluv, protože staré texty uvádí, že  bez obalu mluvit, to je jako hned tak, hned jinak mluvit, tzn. nemluvit přímo, bez okolků, snad i tzv. „ jak zobák narost‘“.

Lučiště –křivé dřevo, křivé lučiště; v křiv(olak)é lučiště se obrátiti – hned se obrátil na jinú stranu na odpor první, v lučiště křivolaké.

Čerpáno z: FLAJŠHANS, Václav. Česká přísloví sbírka přísloví a pořekadel lidu českého v Čechách, na Moravě a v Slezsku. Přísloví staročeská. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. Sv. 1 . A-N.

Obálka, obálku učiniti – zakrývají je (bludy) obálkami lživými; obaliti, obinušt – přikrytie, zástěra

Obinadlo, s obinadly pověděti, jáť prostě povím, neb s obinadly neumím.

Obinušt (obvinušt) – bez obinušta mluviti – pakli bych mluvila bez obinušta, neb já s okolky neumím; s obinuštem, pod obinuštem – jáť s těmi obinušty neumím, než povím prostě…

Zdroj: FLAJŠHANS, Václav. Česká přísloví. Sbírka přísloví, průpovědí a pořekadel lidu českého v Čechách, na Moravě a v Slezsku. Praha: F. Šimáček, 1913. D. 1. Přísloví staročeská. Druhá polovice. O-Ž.

Doporučujeme ale obrátit se na Ústav pro jazyk český AV ČR http://www.ujc.cas.cz/, protože náš výklad je spíše jen domněnkou.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

20.05.2013 08:23

Jiří Nebeský píše:
Středa 05.01.2022 12:05
Správně: Bez obinuštu mluvit, toť je jako v křivolaké lučiště se obrátit!
Bez obalu / upřímně / zpříma mluvit, to je jako být neupřímný / falešný.
Zhruba: Moc upřímnosti škodí.
Luboš píše:
Čtvrtek 02.03.2023 19:06
viz Kvíz na iDNES - Bez obydušku mluvit, toť je jako v křivolaké lučiště se obrátit.

Jedná se o trošku retro kousek. Obydušek mohla být staroslovanská sekera, přeneseně pak obal, v tomto kontextu by to mohlo být „bez obalu“. „V křivolaké lučiště se obrátit“ znamená „morálně se zkazit“. Jinak řečeno: Bez obalu mluvit může škodit.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu