Přírodopis mnichů

Text dotazu

Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, v jaké knize najdu informace k dílu Přírodopis mnichů od Ignáce Borna. Nejedná se mi o informace o autorovi, nýbrž konkrétně k uvedenému dílu. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

„mezi spoustou agitačních, osvětových brožur, které se vyrojily po vydání josefinského tiskového patentu, přední místo zaujímá Bornův satirický spisek, vyšlý r. 1783 ve Vídni nejprve latinsky s titulem „Joannis Phisiophili Specimen monachologiae, methodo Linneana a potom téhož roku tamtéž německy jako „Neueste Naturgeschichte des Moenchtums“. Je to přírodopisná karikatura mnišských řádů, tehdy Josefem II. rušených a vedle „Biče na kazatele“ nejlepší ukázka josefinského hnutí proticírkevního,…“

Čerpáno z: Nejnovější přírodopis mnišstva objasněný třemi tabulkami, rytými v mědi a v duchu Linnéovském vypsaný P. Ignácem Lojolou Kutnobijcem, z bývalého Tovaryšstva Ježíšova. Vedle toho několik poučných vět z bohovědy a přirozeného práva, vzatých ze spisův zapadlých náboženských horlicův hornoněmeckých, Fasta, Pochlina, Josta, Kreutnera, Grubera, Wissenbacha, Sambugy a soudruhů. V Rakousku: nákladem bývalých mnichů, 1783.

Delší životopis s výčtem prací Ignáce Borna uvádí kniha Josefa Haubelta České osvícenství, která vyšla v roce 1986 v Praze v nakladatelství Svoboda. O Monachologii se zmiňuje autor knihy České svobodné zednářství v průběhu XVIII. století. Traktát z roku 1785 Monachologie je zmiňován i v knize Wolfgang Amadeus Mozart v jasu svobodného zednářství.

Několik článků o Přírodopisu mnichů jsme našli v Národní digitální knihovně v systému Kramerius, např.

http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/5901536

Českožidovské listy, 1.3.1899, str. 3

http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/8517065

http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/8517138

Rozpravy České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. Tř... (1/8661), 1909, čís. 31, str. 38.

Plné články si můžete přečíst v NK ČR, Referenčním centrum,  denně kromě neděle od 9 do 19 hodin.

Zdroj: PODŠKUBKA, Jan. České svobodné zednářství v průběhu XVIII. století. Praha: Národní knihovna České republiky, 2005.

             HAUBELT, Josef. Wolfgang Amadeus Mozart v jasu svobodného zednářství. Praha: Slávy dcera, 2006.

 

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.03.2014 10:55

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu