přírodopis

Text dotazu

regenerace přírody po dolování

Odpověď

Dobrý den,

k tematice obnovy krajiny postižené těžební činností se vztahují např. níže uvedené dokumenty, jejichž záznamy jsme nalezli v elektronickém katalogu Národní knihovny ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc ):

* VRÁBLÍKOVÁ, Jaroslava; SEJÁK, Josef; VRÁBLÍK, Petr. Metodika revitalizace krajiny v postižených regionech Podkrušnohoří. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, 2009.77 s. : il. (převážně barev.), mapy ; 26 cm. ISBN 978-80-7414-195-9.

* Obnova krajiny na Bílinsku a Tušimicku: rekultivace Severočeských dolů a.s. Chomutov / [autorský kolektiv Vladislav Bejček et al.]. Chomutov: Severočeské doly, c2003. 237 s: barev. il.; 24 x 32 cm + 2 CD-ROMy. ISBN 80-213-1574-1.

* Podkrušnohorská pánev - revitalizace a resocializace : modelové řešení revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří : sborník z konference, dne 25.9.2008, Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / [editor Miroslava Blažková]. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí UJEP, [2009]. 87 s.: il. (převážně barev.), mapy; 30 cm ISBN 978-80-7414-140-9.

* ZAMARSKÝ, Vítězslav; TYLČER, Jiří; STŘELEC, Tomislav. Regenerace průmyslových ploch. Ostrava: VŠB - Technická univezita Ostrava, 2009. 133 s. : il. ; 29 cm. ISBN 978-80-248-2132-0.

* průmyslová krajina * revitalizace krajiny * obnova území * dekontaminace půdy

* Revitalizace antropogenně postižené krajiny v Podkrušnohoří. II. část, Teoretická východiska pro možnost revitalizace území modelové oblasti: metodika : studijní část / autorský kolektiv Jaroslava Vráblíková [et al.]. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, 2008.148 s.: barev. il., mapy; 25 cm. ISBN 978-80-7414-085-3.

* průmyslová krajina -- Česko * těžba hnědého uhlí -- environmentální aspekty * ekologické zátěže -- Česko * revitalizace krajiny -- Česko * Severočeská hnědouhelná pánev (Česko) * Podkrušnohoří (Česko)

* Strategie obnovy hornické krajiny: sborník pracovní konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 25. a 26.9.2003 / editor Barbara Stalmachová ; [pořádající organizace Ministerstvo životního prostředí ČR, Hornicko-geologická fakulta Vysoké školy báňské- Technické univerzity Ostrava, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice, pracoviště Karviná]. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. 176 s.: il.; 21 cm. ISBN 80-248-0452-2.

Zajímavé informace mohou být obsaženy také v článcích, vyhledané záznamy pocházejí z článkové databáze ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících (http://aleph.nkp.cz/cze/anl ):

* THEODOSISOVÁ, Jana. Asanace a rekultivace. Alternativa obnovy krajiny ovlivněné hornickou činností. In: Uhlí rudy geologický průzkum. Praha. ISSN 1210-7697. Roč. 6, č. 1 (199901), s. 4-6.

* ONDRÁČEK, Vratislav. Historie, současnost a perspektivy rekultivací území Dolů Bílina. In: Uhlí rudy geologický průzkum. Praha. ISSN 1210-7697. roč. 11, č. 7 (200408), s. 3-7.

* HENDRYCHOVÁ, Markéta. Kouzla a strašáci post/těžební krajiny: oživování mrtvých území. In: EKO : ekologie a společnost. ISSN 1210-4728. Roč. 19, č. 3 (2008), s. 18-19.

* SUCHÝ, Bohumil; VRBA, Tomáš. Krajina z druhé ruky: rekultivace a obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou hnědého uhlí. In: Vesmír. ISSN 0042-4544. Roč. 85, č. 9 (2006), s. 551-554.

Obor

Biologické vědy

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

29.04.2011 13:24

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu