Přírodní park Horní Střela

Text dotazu

Dobrý den. zajímám se o oblast Přírodní park Horní Střela. Proto jsem se chtěla zeptat,zda byste mi mohli o ní poskytnout nějaké informace. Např. kdy byl park založen,z jakého důvodu,něco o fauně a flóře a geologické stavbě. Případně kde bych mohla tyto informace zjískat. Předem děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den, uvádíme Vám výtah z publikace

ZAHRADNICKÝ, Jiří; MACKOVČIN, PETER (ed) a kolektiv. Chráněná území ČR. XI., Plzeňsko a Karlovarsko. Vyd. 1..  Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ; Brno : EkoCentrum Brno, 2004. 588 s. ISBN 80-86064-68-9:

Přírodní park Horní Střela byl vyhlášen v roce 1978 jako tzv. oblast klidu. Park je vymezen na ploše 7350 ha v severovýchodní části Plzeň - sever. Nachází se v převážně lesnatém terénu Rabštejnské pahorkatiny a Žihelské brázdy a zahrnuje hluboké údolí se zaklesnutými meandry řeky Střely a jejich přítoků s širším okolí. Na skalnatých okrajích se ojediněle zachovaly reliktní bory, v suťových lokalitách pestřejší sukové lesy, ve vlhkých potočních nivách jsou cenné květnaté louky s olšinami, na izolovaných čedičových kupách pak cennější trávníky na sucho- a teplomilnou vegetaci. V lesních porostech jsou lokálně zachovány původní listnaté dřeviny, např. javor mléč a klen, lípa malolistá a velkolistá, buk lesní, vzácně i jedle, u potoků jasan ztepilý, olše lepkavá, atd. Cennější porosty se vyskytují na skeletových půdách a v některých oligotrofních trvalých travních porostech. V parku se hojně vyskytuje vysoká zvěř, běžné je prase divoké. U řeky Střely lze spatřit vydru říční. Z významnějších hmyzožravců rejsek obecný, z obojživelníků a plazů ropucha obecná, mlok skvrnitý, užovka obojková a hladká. Významný je výskyt sov a dravců- např. výra velkého, puštíka obecného, kolouse ušatého, kdysi i sokola stěhovavého a celé řady ohrožených druhů pěvců.

Další informace můžete čerpat kromě výše uvedené publikace z následujících dokumentů:
Přírodní parky Plzeňského kraje = Naturparks des Bezirks Pilsen = Nature park in Pilsen region. [texty zpracovala Emilie Kočandrlová]. [Plzeň] : Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, 2005. 47 s. ISBN 80-239-7808-X

BALÁK, Ivan et al.. Přírodní památky, rezervace a parky. 1. vyd.. Praha : Olympia, 2004. 186 s., [24] s. ISBN 80-7033-826-1

Záznamy všech publikací spolu s informacemi o jejich zapůjčení jsou dostupné v online katalogu NK ČR na adrese http://sigma.nkp.cz/F/ .

V Souborném katalogu ČR (viz. http://sigma.nkp.cz/F/ ) naleznete záznam spolu s údaji, ve které knihovně se publikace nachází:

NĚMEC, Jan (ed.). Přírodní parky a ochrana přírody. Praha : 43. ZO ČSOP, 2001. 90 s.

Můžete také využít plzeňské středisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a případně se obrátit na jeho pracovníky:
http://www.plzen.ochranaprirody.cz/

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.01.2008 17:38

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu