Přípojná technika pro silniční dopravu

Text dotazu

Dobrý den. Prosím o pomoc při dohledání materiálů pro tvorbu BC. práce.
Potřebuji literaturu, ve které by byl popis návěsu, vyhlášky pro provoz na pozemních komunikacích, druhy + podvozky, konstrukce atd. zkrátka vše kolem přívěsové techniky (vyjma zdrojů z internetu).

Odpověď

Dobrý den,

k Vašemu tématu jsem dohledala příslušnou literaturu, přehled prohledaných zdrojů
i s citacemi uvádím níže.
 
Zdroj: Národní technická knihovna (http://www.techlib.cz/cs/)
Přívěsy a návěsy za automobily / Vlastimil Šorm. --  6 il.
In: Stavitel. -- ISSN 1210-4825. -- Roč. 18, č. 7-8 (červenec 2010), s. 54-56
 
Přítel v zádech : přívěsné vozíky / -ab/sa-. --  il.
In: AutoTip. -- ISSN 1210-1087. -- [Roč. 18], č. 19 (září 2008), s. 62-63
 
Přívěsy za osobní automobil / Julius Jakubec ... [et al.]. -- 2. uprav. a dopln. vyd.. -- 
Praha : Nakladatelství dopravy a spojů, 1983. -- 218 s.
 
Požiarne automobily a požiarne prívesy používané v ČSSR / Václav Macák, Jiří Lošák.
-- Praha : Nakladatelství technické literatury, 1977. -- 247 s.
 
Přívěsy a návěsy : Gestor: Střední nákladní automobily, sdružení národních podniků,
Praha. -- 1. vyd.. -- Praha : Ministerstvo všeobecného strojírenství, 1965. -- 16 s., 16 l.
 
Přívěsy a návěsy v nákladní automobilové dopravě / Cyril Kubjatko. -- Vyd. 1.. -- Praha : 
Nakladatelství dopravy a spojů, 1964. -- 187 s. : il.
 
Zdroj: Sbírka zákonů na Portálu veřejné správy ČR (http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/_s.155/699/place)
341/2002 Sb. VYHLÁŠKA  Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002
o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 
56/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
 
361/2000 Sb. ZÁKON  ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu)
 
Zdroj: Souborný katalog ČR (www.caslin.cz)
Indrák, Petr. Učebnice pro autoškoly C, D, T : Určeno pro získání řidičského oprávnění skupiny C, D, T / Petr Indrák ... [aj.] ; Předml. napsal P. Indrák ; Obálka a graf. úprava Petr Čech. -- 1. vyd.. -- Praha : Naše vojsko, 1992. -- 403 s. : obr., fotogr., tab., schémata ; 21 cm + obr. příl., 20 s.
ISBN 80-206-0272-0 (brož.) : Kčs 65,00
 
Chlad, Vladimír. Přívěsy v datech a číslech. 1. vyd.. -- Praha : Nadas, 1969 (ST 3). -- 303, [1] s. ; 8°. -- (Knižnice motoristy)
 
Zdroj: Databáze norem v Národní technické knihovně (http://as.ntkcz.cz/stm/el_cas.normy_package.normy)
Silniční vozidla pro motorovou dopravu. Vzájemná zapojitelnost tahače a přívěsu. Rozměry Označení NORMY: ČSN 30 3606 Třídící znak: 303606 (silniční vozidla) Účinnost od:01.září 1976
 
Silniční vozidla pro motorovou dopravu. Oko 50 oje pro silniční přívěsy. Rozměry Označení NORMY: ČSN 30 3682 Třídící znak: 303682 (silniční vozidla) Účinnost od:01.září 1976

Obor

Technika, technologie, inženýrství

Okres

--

Knihovna

Národní technická knihovna

Datum zadání dotazu

30.12.2010 08:13

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu