Primární vzdělávání sociálně znevýhodněných osob - literatura

Text dotazu

Dobrý den aktuálně nemohu najít vhodnou literaturu ohledně primární vzdělávání sociálně znevýhodněných osob jejich integrace do dalších stupňů vzdělávání. Je možné doporučit nějakou odbornou literaturu?

Odpověď

Dobrý den,

publikace (knihy, články) dohledáte v online informačních zdrojích dostupných na adrese http://aleph.nkp.cz/F/, zde Vám doporučujeme využít především Souborný katalog ČR (SKC) pro nalezení monografií, bázi ANL pro nalezení článků od r. 1991 a jste-li čtenářkou Národní knihovny  ČR, poté jistě využijete i náš katalog NKC. Ve všech těchto katalozích naleznete literaturu relevantní Vašemu dotazu - tj. vzdělávání sociálně znevýhodněných skupin. Níže Vám uvádíme příklady nalezených knih (z báze SKC) a článků (z báze ANL) za využití klíčových slov vzdělává*, znevýhodněn*, sociál*. Znak * umožňuje pravostranné rozšíření slova. 

*ZÍKOVÁ, Tereza a kol. Bedekr sociálním znevýhodněním pro učitele základní školy. 1. vyd. V Plzni: Západočeská univerzita, 2011. 183 s. ISBN 978-80-261-0053-9.

*ZÍKOVÁ, Tereza a kol. Bedekr sociálním znevýhodněním pro učitele střední školy. 1. vyd. V Plzni: Západočeská univerzita, 2011. 163 s. ISBN 978-80-261-0054-6.

* VÍTKOVÁ, Marie et al. Education of socially disadvantaged pupils across Europe. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2009. 155 s. ISBN 978-80-210-5106-5.

* KLENKOVÁ, Jiřina et al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení = Inclusive education - provisions for different age groups and disabilities. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 386 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

Předmětová hesla: zdravotně postižené děti -- Česko * zdravotně postižení -- Česko *  sociálně ohrožené skupiny -- Česko *  integrovaná výchova a vzdělávání -- Česko *  speciální pedagogika -- Česko

* VÁGNEROVÁ, Marie. Psychologické podmínky vzdělávání zdravotně, sociálně a sociokulturně znevýhodněných lidí. Vyd. 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. 72 s. ISBN 978-80-7372-184-8.

* MILLS, Carmen a GALE, Trevor. Schooling in disadvantaged communities: playing the game from the back of the field. 1st ed. New York: Springer, 2009. IX, 136 s. ISBN 978-90-481-3343-7.

Články:

* BARTOŇOVÁ, Miroslava. Asistent pedagoga v edukaci dětí a žáků se sociálním znevýhodněním. In: Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. s. 7-17. ISBN 978-80-7368-654-3.

Předmětová hesla: základní školy * speciální pedagogové * vzdělávací programy * sociálně ohrožené skupiny

* ŠVINGALOVÁ, Dana. Školní zralost a připravenost u dětí se sociálním znevýhodněním = School maturity and preparedness of children with social disadvantage. In: Sborník příspěvků: Vzdělávání menšin a multikulturní výchova v evropském kontextu. Liberec: Liberecké romské sdružení, 2010. s. 137-142. ISBN 978-80-903953-4-3.

* LAURENČÍKOVÁ, Klára. Žáci se sociálním znevýhodněním. Učitelské noviny: týdeník pro učitele a přátele školy, 2009, 112(16), s. 10-11. ISSN 0139

Resumé: Na podzim 2008 realizovalo MŠMT dvě šetření, jejichž názvy charakterizují jejich obsah - Vzdělanostní dráhy a vzdělanostní šance romských žáků a žákyň ZŠ v okolí vyloučených romských lokalit a Analýza individuálního přístupu pedagogů k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Náměstkyně ministra školství shrnuje a hodnotí dílčí výsledky tohoto výzkumu. 

Doporučujeme Vám také využít další zdroje, především katalogy Národní pedagogické knihovny Komenského (https://www.npmk.cz/) či  volně dostupnou zahraniční odbornou bázi ERIC (http://www.eric.ed.gov/), která se specializuje na zpřístupnění dokumentů z oblasti výchovy a vzdělávání. Relevantní odkazy byste mohla najít také v licencovaných online databázích, které nabízí vyhledávání a velmi často už také plný text převážně článků ze zahraničních odborných periodik. Pro uživatele registrované v NK ČR jsou předpláceny zdroje, jejichž seznam naleznete na adrese https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju, informace o možnosti vzdáleného přístupu k  těmto zdrojům na adrese  https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/vzdaleny-pristup. Licencované online databáze nabízí samozřejmě také další knihovny, pokud jste studentka, jistě pro Vás budou přístupné ve vysokoškolské knihovně, zkuste se také zeptat v knihovně, kde jste registrovanou čtenářkou. 

Pokud byste měla zájem i o internetové zdroje, doporučujeme Vám především stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (http://www.msmt.cz/). Zde po zadání slova "znevýhodněn*" do vyhledávacího pole získáte poměrně velké množství výsledků, ze kterých si potom můžete vybrat podle Vašich potřeb.

 

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

22.05.2012 09:15

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu