primární a sekundární zdroj

Text dotazu

Dobrý den,
potřebovala bych poradit autoritní zdroje v oblasti citování literatury ve studentských kvalifikačních pracích.
Zejména hledám zdroj, z něhož je možné vycházet při definici primárního a sekundárního zdroje. Jde mi o to, zda překlad odborného textu (nepozměněný, vydaný odborným nakladatelstvím, bez zásahu editora) může být ještě primárním zdrojem, nebo zda se již tím, že jde o překlad, stává zdrojem sekundárním.
Je přesný překlad určité pasáže textu (uvedený a přeložený studentem v kvalifikační práci) citací, nebo je to již interpretace či dokonce parafráze? (Snahou bylo přesně citovat zdroj dosud do češtiny nepřeložený, proto student pořídil svůj vlastní překlad).
Pozměnil-li student citovanou pasáž drobnými formální úpravami (např. ve výčtu změnil velká písmena na malá a na konci položek výčtu umístil místo teček čárky), zůstává pasáž přímou citací? Existuje nějaká norma, která toto řeší?
Předem děkuji!

Odpověď

Dobrý den,

informace o tom, jak správně postupovat při psaní kvalifikačních prací na vysokých školách, můžete nalézt v celé řadě na tuto problematiku zaměřených publikací.

Pokud určitou myšlenku či pasáž přímo citujete, uvádíte daný text v nepozměněné podobě (kromě vlastního překladu - viz dále). Citace se uvádí v uvozovkách, velmi často kurzívou a musí být doplněna odkazem na konkrétní stranu citovaného díla (tedy bibliografickou citaci). I u přímé citace můžete pracovat s textem tak, že např. vynecháte část textu, která není pro danou věc podstatná. Důležité ovšem je, aby tato manipulace s textem byla dána vždy na vědomí. Většinou se ta činí použitím závorek.

Pokud text parafrázujete, ukazujete tím, že dané problematice rozumíte. Vlastními slovy tak popíšete, o čem autor hovoří. Při parafrázování text neopisujete. I při parafrázování se ovšem odkazujete na původního autora myšlenky.

Pokud si student sám překládá cizojazyčnou publikaci (neexistuje dosud vydaný překlad) "může přeložené převyprávět vlastními slovy, nebo může i zde použít přesný překlad jako přímou citaci (samozřejmě s respektováním všech pravidel českého jazyka a nikoliv překlad otrocký). Takový překlad dá také do uvozovek, stejně jako přímou citaci z češtiny, ale na konci citátu přidá do hranatých závorek [vlastní překlad autora/ky této práce]."

(TAVEL, Peter, FOJTOVÁ, Lenka a ŠARNÍKOVÁ, Gabriela. Práce s anglickými texty v bakalářské a diplomové práci. Praha: Pražská vysoká škola psychosociálních studií, 2013. str. 58.)

Viz též již zodpovězený obdobný dotaz: http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2013/citace-1/

Použité a doporučené zdroje:

* TAVEL, Peter, FOJTOVÁ, Lenka a ŠARNÍKOVÁ, Gabriela. Práce s anglickými texty v bakalářské a diplomové práci. Praha: Pražská vysoká škola psychosociálních studií, 2013. 89 s. ISBN 978-80-904748-4-0.

* PETERKOVÁ, Jana. Tvorba diplomové práce. Vyd. 2., přeprac. Praha: Oeconomica, 2011. 81 s. ISBN 978-80-245-1791-9.

* SYNEK, Miloslav, MIKAN, Pavel a VÁVROVÁ, Hana. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Vyd. 3., přeprac. Praha: Oeconomica, 2011. 61, [8] s. ISBN 978-80-245-1819-0.

* ŘEHOŘ, Antonín, JŮZL, Miloslav a LACA, Slavomír. Metodické pokyny pro vypracování bakalářské a diplomové práce. Brno: Institut mezioborových studií Brno, 2013. 48 s. ISBN 978-80-87182-41-3.

aj.  viz Online katalog Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

04.03.2014 18:15

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu