Přímá demokracie

Text dotazu

Ve kterých zemích jsou zavedeny prvky přímé
demokracie? Existuje nějaký konkrétní příklad, kdy se tento systém
demokracie neosvědčil - tzn. měl negativní vliv na chod státu?

Odpověď

Dobrý den,

nejdéle a nejvýrazněji je přímá demokracie zavedena ve Švýcarsku. Prvky přímé (polopřímé) demokracie naleznete i v Bavorsku a 23 státech USA.

Na Vaše otázky o přímé demokracii Vám nejlépe odpoví odborníci, kteří se přímé demokracii věnují. Obrátit se můžete například na občanské sdružení Hnutí za přímou demokracii: http://pdemokracie.ecn.cz/cs/index.php?pg=faq

Na stánkách sdružení naleznete další informace a literateraturu k tématu.

Další odkazy na internetu:

* Občanská společnost: http://obcan.ecn.cz/index.shtml?apc=uj--1-237062

* http://www.sweb.cz/setfree/texty/svyc_demokracie.htm

* Velvyslanectví ČR ve Švýcarsku:

http://www.mzv.cz/wwwo/default.asp?ido=8741&idj=1&amb=16

* Businessinfo.cz:

http://www.businessinfo.cz/cz/sti/svycarsko-vnitropoliticka-charakteristika/ 2/1000681/

aj.

V katalozích a databázích Národní knihovny jsme dohledali několik publikací a článků, které se přímé demokracii věnují. Doufáme, že v uvedených zdrojích naleznete potřebné informace:

(publikace - Online katalog NK: http://sigma.nkp.cz/cze/nkc )

* POLÁK, Jiří. Democracy direct or indirect? : Essays on politics. 1st ed.

Prague : DD, 1993.

* DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra. Základní modely demokratických systémů : komparace politických systémů. 1.vyd. V Praze : Oeconomica, 2008.

* KUŽVART, Petr. Prvky přímé demokracie v zastupitelských systémech :

Zahraniční zkušenosti, situace u nás, prognostické výhledy, o co bychom měli usilovat. Praha : Společnost pro trvale udržitelný život, 1993

* SMITH, Michael L. Přímá demokracie v praxi - politika místních referend v České republice. 1. vyd. Praha : ISEA - Institut pro sociální a ekonomické analýzy : Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2007. ISBN 978-80-7330-117-0 (Sociologický ústav AV ČR : brož.); 978-80-903316-3-1 (ISEA - Institut pro sociální a ekonomické analýzy : brož.)

(články - Články v českých novinách, časopisech a sbornících:

http://sigma.nkp.cz/cze/anl )

* KŘÍŽKOVSKÝ, Ladislav. Síla a slabost teorií demokracie. Právník. Roč.

132, č. 5 (1993), s. 406-424. ISSN 0231-6625.

* KOŘÁN, Jan. Švýcarsko: model přímé demokracie : Realizace teoretické koncepce ve specifickém systému. (I. část). Střední Evropa. Roč. 15, č. 87 (1999), s. 93-106. ISSN 0862-691X.

* KOŘÁN, Jan. Švýcarsko: Model přímé demokracie. Realizace teoretické koncepce ve specifickém systému. (II., závěrečná část). Střední Evropa. Roč.

15, č. 88 (1999), s. 87-98. ISSN 0862-691X.

* MARTI, Urs. Přímá demokracie ve Švýcarsku. Listy. Roč. 26, č. 6 (1996), s.

65-67. ISSN 1210-1222.

* ADAMOVÁ, Karolina. K diskusi o přímé demokracii. Právník. Roč. 132, č. 6 (1993), s. 503-518. ISSN 0231-6625.

Zahraniční články k dané problematice můžete dohledat v zahraničních licencovaných databázích. V Národní knihovně je možný přístup k řadě z nich:

http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Licencovane_online_databaze&submenu3

=104 . (Pokud jste držitelem platného průkazu NK ČR, můžete využít vzdálený přístup k databázím).

Zahraniční databáze v ČR: http://www.infozdroje.cz/

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

18.12.2008 13:25

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu