Příležitosti a rizika při vstupu na trh cestovních kanceláří v ČR

Text dotazu

Vážený pane/Vážená paní,

chtěla bych požádat o informace ohledně existujících publikací, zpráv či dokumentů, které se zabývají aktuálními trendy na trhu cestovních kanceláří a agentur v ČR a také příležitostmi a riziky při vstupu na aktuální trh CK a CA.

 Předem Vám moc děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

literatury na Vaše téma je mnoho. Přikládáme nástin literatury a naučíme Vás, jak se ve zdrojích Národní knihovny ČR zorientovat. Podívejte se na stránky http://www.nkp.cz , kde buď se budete pohybovat v pravém horním rohu a změníte vyhledávání na webu ve vyhledávání v elektronickém katalogu Národní knihovny ČR, anebo v EDS, což je multivyhledávač naší instituce, který prohledává více databází najednou. Pokud Vás skutečně zajímá pouze současnost, vyzkoušejte v portálech JIB a JIB+. JIB je zajímavá, co se týče monografií, v JIB+ bude mít zase přesnější výsledky na články k danému tématu. Pokud  se budete pohybovat v elektronickém katalogu NK ČR, zkuste změnit bázi. Opusťte tedy bázi NKC a nahraďte ji bázi ANL, kde výběrově naleznete  české články. Širší záběr po českém prostředí je možný jedině s platným čtenářským průkazem, neboť z důvodu licenčních podmínek smí naše knihovna zpřístupňovat databázi Anopress pouze čtenářům s platným čtenářským průkazem a v prostorách knihovny. Tento menší nekomfort je vynahrazen přístupem nejen k článkům, ale i k informacím na dané téma v médiích jako jsou internet, televize a rádio.

Literatura k tématu Aktuální trendy na trhu cestovních kanceláří a agentur ČR, příležitosti a rizika při vstupu na aktuální trh CK a CA:
Příklad českých odborných textů:
* GOELDNER, Charles R. a RITCHIE, J. R. Brent. Cestovní ruch: principy, příklady, trendy. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2014. xviii, 545 s. ISBN 978-80-265-0298-2.
* NOVACKÁ, Ľudmila. Cestovní ruch a Evropská unie. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2011. 128 s. ISBN 978-80-7452-016-7.
* PALATKOVÁ, Monika. Mezinárodní turismus: analýza pozice turismu ve světové ekonomice, změny mezinárodního turismu v důsledku globálních změn, evropská integrace a mezinárodní turismus. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2014. 251 s. ISBN 978-80-247-4862-7.
* PALATKOVÁ, Monika. Mezinárodní cestovní ruch I [CD-ROM]. V Praze: Vysoká škola obchodní, 2010. Požadavky na systém: Adobe Acrobat Reader. ISBN 978-80-86841-21-2.
* KOSTKOVÁ, Miroslava, NĚMČANSKÝ, Milan a TORČÍKOVÁ, Eva. Management služeb cestovního ruchu. Vyd. 1. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2009. 256 s. ISBN 978-80-7248-510-9.
České články:
* CIMLER, Petr, HOMMEROVÁ, Dita a POTMĚŠIL, Jaroslav. Přeshraniční nákupní turismus v česko-saském příhraničí. Trendy v podnikání - BusinessTrends, 2013, s. 35-41. ISSN 1805-0603.
* MATÚŠKOVÁ, Štěpánka. Spřízněni místem: spotřebitele začala zajímat krajová originalita. Respekt, 2012, 23(40), s. 75-77. ISSN 0862-6545.
* KOHOUT, Jiří. Akční skupina chce najít nové trendy pro cestovní ruch. Tachovský deník, 2011, 20(44), s. 3. ISSN 1210-9193.
* MALÁ, Vlasta. Turismus jako světový fenomén. Mezinárodní politika, 1995, 19(6), s. 3-6. ISSN 0543-7962.
* HLOUŠEK, Milan. Na Kraslicku je prý možný rozvoj dřevařství a turistiky: zvláštní pracovní skupina by měla nastínit rozvojové možnosti regionu a další příležitosti. Sokolovský deník, 2011, 20(101), s. 2. ISSN 1210-9207.
* Název:              Aktuální trendy v příjezdovém cestovním ruchu České republiky

Zdroj:    COT business

Datum:                06.11.2014

Str.:       46

Zpracováno:      07.11.2014 03:54:01

Číslo:     11

Rubrika:               Outgoing and Incoming

ISSN:     1212-4281

Jazyk:    cz

Oblast:                 Časopisy - společnost a životní styl

Zkratka oblasti:                CZ

Zkratka zdroje:                 CZ2D

Identifikace:      CZ2D20141106010028

 

* Název:              Big data: Poznejte zákazníky a jejich potřeby

Zdroj:    Strategie

Datum:                18.04.2013

Str.:       86

Zpracováno:      20.04.2013 04:07:49

Číslo:     4

Rubrika:               Příloha - Cestovní ruch - Marketing Data

Autor:   Bronislav Kvasnička, CEO TNS Aisa

Odkaz: http://www.istrategie.cz

ISSN:     1210-3756

Jazyk:    cz

Oblast:                 Časopisy - média a komunikace

Zkratka oblasti:                CM

Zkratka zdroje:                 CMXT

Identifikace:      CMXT20130418010057
Zahraniční články:
* POPESCU, C, CSOSZ, I, & CIOLAC, R 2014, SIGNIFICANT TRENDS OF TOURISM AT GLOBAL AND NATIONAL LEVEL, Agricultural Management / Lucrari Stiintifice Seria I, Management Agricol, 16, 4, pp. 159-164, Business Source Complete, EBSCOhost, viewed 16 March 2015
* Királ'ová, A 2014, NEW TRENDS IN TOURISM - A CHALLENGE FOR MODERNIZATION OF TOURISM HIGHER EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC, Skyline Business Journal, 10, 1, pp. 1-8, Business Source Complete, EBSCOhost, viewed 16 March 2015.
* BOROS, L, MARTYIN, Z, & PÁL, V 2013, Industrial tourism - trends and opportunities, Forum Geografic, 12, 1, pp. 108-114, Academic Search Complete, EBSCOhost, viewed 16 March 2015.
* Dolzhikova-Polishchuk, LV 2014, PECULIARITIES AND TRENDS OF TOURISM ACTIVITY MANAGEMENT. (English), Actual Problems Of Economics / Aktual'ni Problemi Ekonomìki, 159, 9, pp. 103-112, Central & Eastern European Academic Source, EBSCOhost, viewed 16 March 2015.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

12.03.2015 10:32

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu