příjmení Teewald

Text dotazu

Prosím o laskavé vysvětlení původu příjmení Teewald
/v různých proměnách Tevalt,Tevolt apod./což bylo příjmení mé babičky rodem
z Horních Dunajovic/Domčic/ u Znojma.Setkal jsem se s různými teoriemi -
původ anglický, německý - dialekt Hunsrück.Děkuji za laskavost.

Odpověď

Dobrý den,

původ příjmení Teewald, Tevalt, Tevolt se nám v dostupné literatuře bohuže nepodařilo nalézt. V České republice se ani nevyskytuje mnoho jejich nositelů, statistiky Ministerstva vnitra uvádějí k 15.7.2009 dva muže a tři ženy s příjmením Tevolt/Tevoltová a jednoho muže s příjmením Tevalt.

Podle knihy "Německá příjmení u Čechů" je základní část složených osobních jmen -wald etymologicky shodná s naším vlád-nouti (např. Vlad-). V osobních jménech na území saského a slezského nářečí se už ve středoněmeckém období změnila v -old, řidčeji -ald a v této podobě nabyla charakteru přípony. U řady příjmení se základní část -wald změnila v -old/olt (např. Adolt z Adawalt). V několika případech se u nás vyskytuje -alt. Jde buď o zvláštní vývoj -walt > -alt, či spíše o písařskou korekturu na základě povědomí, že v nářečích bývá -o- za spisovné -a-.

Více informací o původu příjmení Teewald by Vám snad mohli poskytnout pracovníci Jazykové poradny Ústavu pro jazyk český (http://www.ujc.cas.cz/oddeleni/index.php?page=poradna).

Naše příjmení vznikala během několika staletí, od 14. do 18.století, nejprve u šlechty, pak u měšťanů a u svobodných sedláků. Dědičnost příjmení byla uzákoněna v roce 1780 a tehdy také dostali svá příjmení i bezzemci a čeleď.

Dnešní grafická podoba příjmení se datuje od poloviny 19.století, kdy došlo k pravopisné reformě, která je základem moderního českého pravopisu.

Příjmení vznikala z osobních jmen, místních jmen, apelativ (tj. podstatných a přídavných jmen, sloves, příslovcí, částic a citoslovcí obecného významu), některá příjmení jsou odvozena ze slov cizího původu atd. Příjmení také mohla vzniknout ze slov, která už po staletí nepoužíváme, nebo se změnil jejich význam, příjmení ovlivňovala i místní nářečí, vznikala ze slov slangových. Svou roli mohlo hrát i komolení jména. Lidé často negramotní nevěděli, jak se jejich jméno píše a jednotliví písaři mohli mít odlišný způsob zápisu. Proto mohli být příslušníci jedné rodiny zapsány v matrice různě. V knize "Dějiny Horních Dunajovic" je v souvislosti s požárem z 26.7.1853 zmíněn Martin Tevolt, jehož stavení vlivém silného větru patřilo mezi budovy, které podlehly ohni. František Tevolt je pak uváděn mezi prvními členy hornodunajovického sboru dobrovolných hasičů, který byl založen v roce 1891. Jak jsme již uvedli, forma zápisu příjmení se mohla měnit, je tedy možné, že i u příjmení Tevolt byste v dobových dokumentech spojených s Horními Dunajovicemi nebo Domčicemi nalezl odlišné zápisy. Na stránkách Moravského zemského archivu (http://www.mza.cz)  jsou v aplikaci Actapublica (http://www.actapublica.eu) již zpřístupněné některé zdigitalizované matriky Domčic a Horních Dunajovic, podmínkou pro využívání aplikace Actapublica je bezplatná registrace. Dalším zdrojem dobových informací mohou být gruntovní knihy, zpovědní seznamy, kroniky obcí, farní kroniky atd. Dokumenty tohoto charakteru jsou zpravidla uložené v archivech, v případě Domčic a Horních Dunajovic v Moravském zemském archivu a Státním okresním archivu Znojmo (http://www.mza.cz/znojmo/) . Více informací o hledání v archivech naleznete např. na http://www.genea.cz/informace/badani-v-archivu/ .

použitá literatura:

* Četnost jmen a příjmení (MV ČR) - http://www.mvcr.cz/clanek/cetnost-jmen-a-prijmeni-722752.aspx

* BENEŠ, Josef. Německá příjmení u Čechů. 1. sv. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 1998. s. 148-149. ISBN 80-7044-212-3.

* MOLDANOVÁ, Dobrava. Naše příjmení. 2. vyd. Praha : Agentura Pankrác, 2004.229 s. ISBN 80-86781-03-8.

* KNAPPOVÁ, Miloslava. Naše a cizí příjmení v současné češtině. Liberec : ax Az Kort, 2002. 256 s. ISBN 80-238-8173-6.

* MATES, Vladimír. Jména tajemství zbavená : malá encyklopedie 250 nejčastějších příjmení. Vyd. 2. Praha : Epocha, 2002. 319 s. ISBN 80-86328-10-4.

* MATES, Vladimír. Jména tajemství zbavená : malá encyklopedie nejčastějších příjmení. II. díl, jména na 251.-501.místě. Vyd. 1. Praha : Epocha, 2002. 381 s. ISBN 80-86328-30-9.

* MATES, Vladimír. Jména tajemství zbavená, aneb, Příjmení pod mikroskopem. 1. vyd. Praha : Epocha, 2004. 298 s. ISBN 80-86328-58-9.

* ŠÍPEK, Zdeněk. Dějiny Horních Dunajovic. Znojmo : Zdeněk Bína, 1994. s. 57, 62.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.01.2011 14:44

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu