Příjmení Simonides

Text dotazu

Obracím se na Vás s dotazem ohledně vzniku příjmení Simonides - jak a kdy toto příjmení vzniklo (je dost staré, vyskytuje se v matrikách již v r. 1640). Existují i jiná příjmení na příponu "ides" (Michalides, Johanides,Petrides). Mají tato příjmení podobný původ vzniku?

Odpověď

Dobrý den,

nabízí se myšlenka, že jde o jméno/jména původu řeckého.

Řecká jména s příponou –ides: Johanides, Petrides znamenají syn Janův, Petrův (tady konkrétně syn Šimonův)

Viz tento odkaz:

https://is.muni.cz/el/1421/jaro2012/CJA009/um/Smilauer_71_Novoceske_tvoreni_slov.txt

Je ale možné, že příjmení Simonides není řeckého původu, ale vzniklo z příjmení Simon, viz tento výklad v knize Naše příjmení:

Simon – německá a latinská podoba osobního jména hebrejského původu Šimhon = naslouchající; česká podoba Šimon; Simonides, Simota, Simůnek

Pramen: MOLDANOVÁ, Dobrava. Naše příjmení. Praha: Agentura Pankrác, 2004. Vyd. 2. 229 s. ISBN 80-86781-03-8.

V článku o Našich příjmeních z časopisu Naše řeč se píše o tvorbě příjmení ze jmen, zvláště biblických (bez konkrétního příkladu jména Simonides):

„Je poučné podívat se, z kterých oblastí jsou křestní jména, z nichž vznikla uvedená příjmení:

Mnoho je zde odvozenin ze jmen novozákonních, a to ze jmen apoštolů: Janda, Janoušek, Janeček, Hanuš, Hanzlík, Hašek (ze jména Jan, alespoň mnozí); Matějka, Mach a Mašek (snad většinou), Macek; Petr, Pešek, Pech, Šimon, Šimůnek, Šíma, Šimek; Filip; Tomášek, Tůma, Toman; Bartoš, Bárta, Barták, Bareš; Kubík, Kubíček, Kouba, Koubek, Kubát, Kubín; Vondráček; Pavlík; ze jmen evangelistů: Matoušek, Marek, Lukeš; ze jmen tří králů: Kašpar, Melichar; ze jména prvního mučedníka: Štěpán, Štěpánek; sem zařaďuji i jméno Kříž — vyskytovalo se i jako křestní jméno. Čtyři devítiny nejhojnějších příjmení z křest. jmen jsou ze jmen novozákonních. Ze jmen starozákonních jsou mezi nejčastějšími jen dvě, Adámek a Daněk (z kř. jm. Daniel).

Také jména světců oblíbených ve středověké církvi a důležitých i při dřívějším způsobu určování času poskytla příjmení: Mika, Mikeš (Mikuláš), Brož (Ambrož), Jirásek (Jiří), Šebek (Šebestián), Říha, Řehák (Řehoř), Vávra (Vavřinec), Jílek (Jiljí), Havel, Havelka, Havlík, Havlíček, Martínek, Michálek. Ze jména papeže jsou příjmení Urban a Urbánek. Oblíbeným pramenem bývala i jména svatých ochránců: Linhart(ochraňuje dobytek), Blažek, Bláha, Blažej (krk), Valentin, Válek (chrání před padoucí nemocí), Burián, Bureš (před bouřkou), Šťastný (Felix, pomáhá shromažďovat majetek). Jména našich zemských patronů jsou základem příjmení Vaněk, Vaněček, Vácha, Vacek (Václav), Prokop, Průša, Vítek, Zika; sem patří i příjmení Kliment. Ze jmen jiných světců jsou příjmení Dušek (Duchoslav), Staněk (Stanislav), Franěk, Mařík (Mořic), Beneš, Benda (Benedikt), Diviš, Trojan. Ze starobylých jmen domácího původu vznikla příjmení Vlach (Vladislav), Svatoš (Svatopluk), Landa (snad z Ladislav), Rada (Radoslav); ze jmen německého původu jsou na př. příjmení Heřman, Jindra.

Skoro od každého z těchto jmen světců je utvořeno ještě plno jiných tvarů; Kotík napočítal 225 českých příjmení ze jména Jan, ze jména Václav 210, Jiří 130, Petr 113, Jakub 109, Matěj 94, Mikuláš 90, Ondřej 84, Martin 70, Jindřich 49 atd. (leckterou odvozeninu bychom arci zařadili jinak než Kotík). Je to význačná vlastnost češtiny, že má velké množství takových odvozených tvarů, variant, a že tak lehce tvoří nejrozmanitější domácké tvary křestních jmen; bylo to dobře vidět už i z článku V. Poláka o jméně Marie (v NŘ. XXIII, 197 n., 225 n.)“.

Pramen: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=3847

Další pojednání o tvoření příjmení ze jmen křestních:

 http://kramerius.nkp.cz/kramerius/MShowPageDoc.do?id=3945834&mcp=84727&idpi=22526406&author=

 http://kramerius.nkp.cz/kramerius/MShowPageDoc.do?id=3945860&mcp=84727&idpi=22526458&author=

Podrobnější historický výklad vám bohužel jako knihovníci nemůžeme poskytnout. 

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Knihovna Filozofické fakulty UK

Datum zadání dotazu

17.04.2014 09:58

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu