Příjmení Šebek

Text dotazu

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat jak vzniklo a odkud pochází příjmení - Šebek.
Předem děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

příjmení Šebek je odvozeno od osobního jména Šebestián. Dle knihy Naše příjmení mají stejný původ například i příjmení: Šeba, Šebák, Šebánek, Šebeček, Šebenda, Šebesta, Šebestík, Šebesťák, Šebestů, Šebík a Šebístek. 

Kniha Jak se bude vaše dítě jmenovat? popisuje u hesla Sebastián/Šebestián, že se jedná o jméno řeckého původu, rozšíření z lat. sebastianus, znamená „sebastský; obyvatel města Sebasty“; původní význam místního jména je „vznešený, ctihodný“.

Kniha Jména tajemství zbavená, vydaná v roce 2002 uvádí, že se jedná o 247. nejčastější příjmení a 16. nejčastější od písmena Š.

„Základem jména je řecké adjektivum sebastos; někteří jazykovědci je vyložili jako božský (překladem do latiny má být přídomek císařů augustus), svatý či posvátný. Dnešní interpretace jsou „pozemštější“, ale i tak by vaše příjmení, má-li se Šebestiánem něco společného, mělo budit úctu, protože znamená úctyhodný, vážený či dokonce vznešený.“ Asi jeden z nejslavnějších nositelů tohoto jména je sv. Sebastián, jenž žil za dob vlády císaře Diokleciána (284-305), kdy stále byli křesťané krutě pronásledování. „Legenda praví, že zázračně uzdravil hluchoněmou Zoju, a obrátil tak na víru mnoho pohanů, nechal jej císař přivázat ke kůlu a nařídil lučištníkům, aby ho usmrtili. (Často je zobrazován s mnoha šípy ve svém těle.) Přátelům se podařilo zdánlivě mrtvého po skončení exekuce zachránit. Ne nadlouho. Když se císař dozvěděl, že žije, dal ho umlátit holemi. Nad jeho hrobem v Římě byl ve 4. stol. vystavěn kostel.“ V několika zemích najdeme města po něm pojmenovaná (San Sebastián v Argentině, Mexiku a Španělsku, Sebastian a Sebastopol v USA a ukrajinský Sevastopol).

Dle statistik je mužů s příjmením Šebek v ČR 2261 a žen s příjmením Šebková 2392. Nejhustější je výskyt tohoto příjmení v okrese Hořovice a průměrný věk mužů s tímto přímení je 41 a průměrný věk žen 45.

•         http://www.kdejsme.cz/prijmeni/%C5%A0ebek/hustota/  

Použité zdroje

MOLDANOVÁ, Dobrava. Naše příjmení. Vyd. 2., upr. Praha: Agentura Pankrác, 2004. 229 s. ISBN 80-86781-03-8.
MATES, Vladimír. Jména tajemství zbavená: malá encyklopedie nejčastějších příjmení. II. díl, jména na 251.-501.místě, Adam - Žižka. Vyd. 1. Praha: Epocha, 2003. 381 s. ISBN 80-86328-30-9.
KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?. Vyd. 4., přeprac. a dopl. Praha: Academia, 2006. 651 s. ISBN 978-80-200-1349-1.
BENEŠ, Josef. Německá příjmení u Čechů. 1.vyd. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 1998. Sv. 1-2. ISBN 80-7044-212-3 (brož.)

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

29.03.2016 16:31

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu