Příjmení Šabršula

Text dotazu

Co znamená příjmení Šabršulová? Byl bych vám velice vděčný, kdyby jste našel/a alespoň něco, já jsem nenašel vůbec nic.

Odpověď

Dobrý den,

v námi dostupných publikacích jsem bohužel toto příjmení nenašla. Našla jsem pouze zmínky na internetu, a to:

A. Kotík (1897) uvádí na s. 109: Šabršula - viz Šabaka, postup složení přípon: Šába, Šáb-r, Šáb-r-ša, Šáb-r-š-ula.

Na straně 82 u hesla Šabaka je v poznámce uvedeno: šábati = šámati, pročež šábor=starý střevíc, šám

šámati = ve staročeštině nejistě hmatat, tápat (viz BĚLIČ, J. Malý staročeský slovník. Praha : SPN, 1979, s. 496.)

In: KOTÍK, Antonín. Naše příjmení : Studie ku poznání příjmení československých, jejich hojnosti, rozmanitosti a namnoze zvláštního rázu a s pokusem o vysvětlení jich původu a smyslu. Praha :  Nákladem Jana Kotíka, 1897. 288 s. - Digitalizováno, přístupno v digitální knihovně Kramerius NK ČR. Dostupné z: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/MShowMonograph.do?id=22709

Dále na stránkách Josefa Kubely (http://kubela.ic.cz) pod položkou menu: Strání -> výklad příjmení je uvedeno toto: Šabršula z k.j. Šebestián

(opis výkladu, který otiskl Fr. Zavadil v "Pohledech do dějin obce Strání" v roce 1957).

Dále jsem našla v jazykové poradně Slánských listů odpověď na dotaz z 15.6.2009, mj. na původ jména ŠABRŠULE. Odpověděl Vladimír Mates, a to 17.6.2009:

„Pokud jde o příjmení Šabršula, zatím jsem seriózní výklad nenašel (v češtině ani v němčině). Ne, že bych něco netušil – ale byly by to jen moje spekulace. Pošlete prosím svůj e-mail, rád Vám je sdělím. Ale na veřejnost si s nimi zatím netroufám.“

Provoz této bezplatné jazykové poradny byl k 31.12.2009 zastaven, proto doporučuji obrátit se přímo na autora odpovědi, informace o něm jsou na webových stránkách http://mates.jmena.sweb.cz, kde je rovněž uveden kontakt.

Další možnosti:

Další možností je obrátit se na prof. PhDr. Dobravu Moldanovou, CSc., která se mj. zabývá také příjmeními. Na stránkách Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde přednáší, je uveden kontakt.

Je možné se také obrátit na: Ústav pro jazyk český AV, http://www.ujc.cas.cz/.

Mohla by Vám také pomoci PhDr. Miloslava Knappová, CSc., která je soudní znalkyní v odvětví jazykovědy, jmenovaná Ministerstvem spravedlnosti ČR a která ověřuje podoby jmen a příjmení pro zápis do osobních dokladů.

(Adresář soudních znalců [online]. [Cit. 8.6.2010]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/adresare/soudni-znalci/?pg=491)

Hledáno v publikacích (a nenalezeno):

MATES, V. Jména tajemství zbavená : malá encyklopedie 250 nejčastějších příjmení. 2. vyd. Praha : Epocha, 2002. 319 s. ISBN 80-86328-10-4.

MATES, V. Jména tajemství zbavená. 2. díl, Jména na 251.-501. místě. Adam - Žižka : malá encyklopedie 250 nejčastějších příjmení. Praha : Epocha, 2003. 381 s. ISBN 80-86328-10-4.

MATES, V. Jména tajemství zbavená, aneb, Příjmení pod mikroskopem. Praha : Epocha, 2004. 298 s. ISBN 80-86328-58-9.

MOLDANOVÁ, D. Naše příjmení. 2. vyd. Praha : Agentura Pankrác, 2004. ISBN 80-86781-03-8.

Další publikace o příjmeních (v katalogu Národní knihovny ČR, http://sigma.nkp.cz/F):

BENEŠ, Josef. O českých příjmeních : Rejstříky / sestavila Věra Doležalová. Praha : Academia, 1970. 203, [1] s.

KNAPPOVÁ, Miloslava. Naše a cizí příjmení v současné češtině. Liberec : Tax Az Kort, 2002. 256 s. 80-238-8173-6.

KNAPPOVÁ, Miloslava. Příjmení v současné češtině : jazyková příručka. Liberec : AZ KORT, 1992. 185 s. 80-900008-9-4.

 

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Datum zadání dotazu

09.06.2010 12:15

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu