příjmení Rutar, Klimus a Musil

Text dotazu

Dobrý den. Rád bych se zeptal na význam příjmení Rutar, Klimus a Musil.

Odpověď

Příjemní Rutar patrně pochází z německého osobního jména Rothari (to vzniklo ze slov hrôd = sláva ; heri = vojsko a znamená tedy slavné vojsko).
Je také možné, že příjmení vzniklo z místního jména Rutte (něm. název pro obec Lukovsko u Úšťku). Toto místní jméno pochází buď ze středohornoněmeckého slova rutte, které značilo obléhací stroj, nebo z osobního jména Rudolf, ve kterém historickým vývojem došlo ke změnám znělé souhlásky -d- v neznělé -t- a jejímu zdvojení d > t > tt.

Příjmení Klimus je variantou příjmení Kliment. To pochází z osobního jména Klement (z latinského osobního jména Clemens = vlídný, laskavý, milostivý), samohláska -i- se ve jméně objevila vlivem řečtiny, přes níž bylo osobní jméno přejato.

Musil, jedná se o 36. nejčastější české příjmení, které pochází ze slova musit.

Informace o původu příjmení jsme čerpali z publikace:
Naše příjmení / Dobrava Moldanová. -- Vyd. 2., upr.. -- Praha : Agentura Pankrác, 2004. -- 229 s., která je volně dostupná v Referenčním centru NK ČR.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.02.2008 11:59

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu