příjmení Pros

Text dotazu

Prosím o vysvětlení příjmení PROS.

Odpověď

Dobrý den,

příjmení Pros má původ v apelativu (tj. slovo obecného významu) proso, ze kterého úpravou přirozeného rodu vzniklo příjmení Pros (také existuje varianta Pross).

Původ slova "proso" je v podstatě zcela neznámý, pouze se soudí, že se jedná o všeslovanské slovo, pravděpodobně praevropské (tzn. některé prajazykové prvky - slovní základy - převzaté Indoevropany od praobyvatelů, na jejichž území se postupně usazovali).

Statistiky Ministerstva vnitra ČR evidovaly ke dni 15.7.2009 227 mužů a 255 žen s příjmením Pros/-ová, viz. http://www.mvcr.cz/clanek/cetnost-jmen-a-prijmeni-722752.aspx .

Použitá literatura:

MOLDÁNOVÁ, Dobrava. Naše příjmení. Vyd. 2., upr.. Praha : Agentura Pankrác, 2004. 229 s. ISBN 80-86781-03-8.

HOLUB, Josef; LYER, Stanislav. Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím. 4. vyd..Praha : SPN, 1992. 483 s. ISBN 80-04-23715-0.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.08.2011 13:50

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu