příjmení Persch

Text dotazu

Přesná formulace dotazu: Dobrý den, nemůžeme se nikde dopátrat význam slova
(příjmení) PERSCH, předkové pocházeli zřejmě z Francie, Německo.
Velmi děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,
konkrétně příjmení Persch není bohužel v nám dostupných publikacích uvedeno.
Osob s příjmením Persch/ová žije v České republice poměrně malý počet.
Konkrétně se jedná o 7 mužů a 6 žen (Statistiky Ministerstva vnitra ČR, server Kde Jsme: www.kdejsme.cz ), a to v Černošicích, Praze, Brně, Kuřimi, Benešově a Blansku. Pravděpodobně tento nepočetný výskyt jména na území ČR zapříčinil, že výklad příjmení Persch nebylo zařazeno do žádné z publikací,
jež se věnují výkladu původu českých příjmení.

Pravděpodobně ovšem bude stejného původu jako příjmení Peršch, které se nám podařilo dohledat. Příjmení vzniklo odvozením z části osobního jména Bernard.
Ke vzniku jmen zakončených na -sch, -š se v knize "Německá příjmení u Čechů" píše:
"Na území, kde se Němci stýkali se Slovany, napodobovali někdy slovanská jména s variantami přípony -š. (...) Častěji však asi podobná jména
přecházela do německého prostředí s českými přistěhovalci."
(BENEŠ, Josef. Německá příjmení u Čechů. s. 175, 176)

* MOLDÁNOVÁ, Dobrava. Naše příjmení. 2., upr.vyd. Praha : Agentura Pankrác,
2004. ISBN 80-86781-03-8 (váz.)
* MATES, Vladimír.Jména tajemství zbavená : malá encyklopedie 250
nejčastějších příjmení.2.vyd.Praha : Epocha, 2002.ISBN 80-86328-10-4 (váz.)
* MATES, Vladimír.Jména tajemství zbavená, aneb, Příjmení pod mikroskopem.1.
vyd.Praha : Epocha, 2004.ISBN 80-86328-58-9 (váz.)
* MATES, Vladimír.Jména tajemství zbavená : malá encyklopedie nejčastějších
příjmení. II. díl, jména na 251.-501.místě, Adam - Žižka.1.vyd.Praha :
Epocha, 2003.ISBN 80-86328-30-9 (váz.)
* KOTÍK, Antonín. Naše příjmení : studie ku poznání příjmení
českoslovanských, s ukázáním jejich hojnosti, rozmanitosti a namnoze
zvláštního rázu a s pokusem o vysvětlení jich původu a smyslu. V Praze :
Nákladem Jana Kotíka, 1897. (volně dostupný v systému Kramerius:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/)
* BENEŠ, Josef. Německá příjmení u Čechů. 1.vyd. Ústí nad Labem : Univerzita
J.E. Purkyně, 1998. Sv. 1-2. ISBN 80-7044-212-3 (brož.)

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

01.03.2012 13:10

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu