Příjmení: Pancza, Čaník, Zeman, Semela

Text dotazu

Dobrý den, prosím o vysvětlení původu příjmení.
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

kniha Naše příjmení (Moldanová, 2010) uvádí zmíněná příjmení pod následujícími hesly:

Čán, Čáň - ze staročeského osobního jména Čán = očekávaný nebo z osobního jména Čáslav, Častolov; Čánek, Čaněk, Čanecký, Čaněcký (přivl. rodině), Čaník, Čanko, Čančík (též z nářečního slovesa čančit = neslušně mluvit, mluvit mnoho; okrašlovat - srov. hovorové činčat)

Semela - moravské nářeční apelativum (obecné jméno) semelka = špaček (dřevěná hračka); Semelka (apelativum semelka = míč; z latinského rčení při odbíjení: semel, bis, ter = jednou, dvakrát, třikrát)

Panc, Panz - patrně z osobního jména Pankrác, německá přípona -z; též z německého nářečního apelativa (obecné jméno) Panz = žaludek

Zeman - 21. nejčastější české příjmení; 1550 Jan Zeman; apelativum (obecné jméno) zeman = drobný šlechtic s erbem, později svobodný majitel statku zapsaného v zemských deskách; časté příjmení svobodníků

Příjmením Zeman se podrobněji zabývá kniha Jména tajemství zbavená (Mates, 2002):

ZEMAN (= "zeman", vyjímečně "námořník"?) 22. nejrozšířenější příjmení. Nejčastější od Z. (...) Příjmení Zeman patří do kategorie "podle stavu a zaměstnání". Pojem zeman prapůvodně zřejmě znamenal vlastníka země, pozemků; ať už šlo o vyšší nebo nižší šlechtice. Později se zúžil na nižší šlechtu a ještě později se mezi tuto skupinu začali počítat dědiníci (dědinové), svobodníci, svobodní vlastníci půdy, a nakonec i velcí a bohatí statkáři. Tato skupina měla od jisté doby své vlastní pozemkové LIBRI LIBERTINORUM, Knihy svobodníků. Zeman tedy je pevně spjat se zemí, je jejím vlastníkem a má k ní jednoznačný vztah, protože mu kromě obživy poskytuje i ve společnosti pocit pevné půdy pod nohama. Za nepravděpodobné pokládám (ovšem při vědomí, že možné je všechno, a i nepatrná výjimka zase jen potvrzuje pravidlo) odvození příjmení Zeman z německého Seeman (= námořník). Opak - Zeman>Seman - je však z dob, kdy se vzdouvaly germanizační vlny, mnohokrát spolehlivě doložen. (...) Ze starých knih se můžeme poučit, že někdejší zeměnínové, zemanové se nazývali Terrigenae, tj. ze země stvoření, a byl to opozitní pojem k těm nahoře - k Nebešťanům.

Použité zdroje

Mates Vladimír, Jména tajemství zbavená, Praha, Nakladatelství Epocha, 2002. ISBN 80-86328-10-4.
Moldanová Dobrava, Naše příjmení, Praha, Agentura Pankrác, 2010. ISBN 978-80-86781-03-8.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Knihovna Akademie věd České republiky

Datum zadání dotazu

22.03.2021 14:55

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu