Příjmení Ocelák

Text dotazu

Dobry den,vzala jsem si prijmeni po manzelovi.Jmenuji se I. Ocelák.Jak je spravne me oslovovat?Mohu se predstavovat jako I. Ocelaků.Dekuji za odpoved.

Odpověď

Dobrý den,
vzhledem k tomu, že jste si zvolila příjmení bez přechýlení, není nám jasné, proč chcete oslovování v jiném tvaru, než Ocelák (paní Ocelák; kdybyste byla I. Oceláková, oslovení by bylo také paní Oceláková, představení - jmenuji se I. Ocelák / jmenuji se I. Oceláková). Tvar Oceláků podle našeho názoru vyznívá spíš familiárně. Doporučujeme ale obrátit se na odborníky v Ústavu pro jazyk český AV ČR http://www.ujc.cas.cz/, protože my jsme knihovníci a ne jazykoví odborníci.
V knize PRAVDOVÁ, Markéta, SVOBODOVÁ, Ivana. Akademická příručka jazyka českého se schvalovací doložkou ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Praha: Academia, 2014. (též Internetová jazyková příručka na stránkách Ústavu pro jazyk český AV ČR, Jazyková poradna http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=700) se uvádí:
Přechylování příjmení (Stone – Stoneová) Přechylování příjmení, tj. odvozování ženských podob příjmení z příjmení mužských, a to příjmení domácího i cizího původu, není v běžné komunikaci povinné v tom smyslu, že by bylo nařízeno zákonem, vyhláškou či předpisem. Je pro jazykový systém češtiny jako flektivního jazyka zcela přirozené, vychází z jejích strukturních vlastností – z toho, že různé gramatické významy slov vyjadřujeme pomocí koncovek. V každé mluvnici a jazykové příručce se s ním počítá jako s běžnou součástí gramatického systému. Účelem přechylování je smysluplné dorozumění, snaha vyhnout se nejednoznačným větám typu Seleš porazila Graf. Přechylováním předcházíme nedorozumění a významovým nejasnostem... Český slovosled není natolik gramatikalizovaný, aby mohl bez pomoci koncovek signalizovat větně členské vztahy. Nepřechýlené příjmení nelze skloňovat a nepoznáme z něj rod pojmenované osoby.

Existují ovšem v češtině příjmení, která podle tradice obvykle nepřechylujeme (např. Edith Piaf, Marilyn Monroe, Nastassja Kinski, Gina Lollobrigida), ale u takových je obvykle nedorozuměním zabráněno jedinečností a známostí nositelky. Na zacházení s konkrétním jménem má vliv též původ jména a zdroj, z nějž se do češtiny dostalo... V neposlední řadě je třeba respektovat i rodinnou tradici (pan Šerých → paní Šerých nebo paní Šerýchová) a osobní přání nositelky jména, zejména pokud jde o osobu veřejně známou...
Je rozdíl mezi přechylováním v běžné komunikaci a v oficiálních dokumentech právní povahy; důležitý je zákon o matrikách, jménu a příjmení, který upravuje přechylování příjmení v určitých speciálních případech (zák. č. 301/2000 Sb. a č. 165/2004 Sb.).
Pro řešení konkrétních případů můžeme doporučit velmi podrobnou knihu M. Knappové Naše a cizí příjmení v současné češtině, příp. obecná poučení v mluvnicích, např. v Příruční mluvnice česká.
Dále pak:
ženská příjmení
Víceslovná ženská příjmení kombinují ženino příjmení rodné a příjmení manželovo. Jde-li o jména česká, skloňujeme obě části: Otýlie Sklenářová-Malá, Lucie Saicová Římalová – 2. p. Otýlie Sklenářové-Malé, Lucie Saicové Římalové. Jde-li o jména cizí, je možné skloňovat a přechylovat obě části nebo ponechat první část nesklonnou a nepřechýlenou (záleží na tradici): Marie Curie-Skłodowska, Shirley Temple-Blacková i Templová-Blacková – 2. p. Marie Curie-Skłodowské, Shirley Temple-Blackové i Templové-Blackové. Příznačné pro česká příjmení je koncovka -ák; často u příjmení německého původu (Šmídák). I příjmení  Ocelák má příponu -ák.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

30.04.2015 13:11

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu