Příjmení Mikulík

Text dotazu

Dobrý den, chtěl bych se zeptat na původ príjmení Mikulín

Odpověď

Dobrý den,
příjmení Mikulín bylo jako jedno z mnoha odvozeno z osobního jména Mikuláš. Jméno Mikuláš nebo také Mikoláš je řeckého původu a znělo Níkoláos; později bylo N změněno na M. Podobně jako Nikodém, Viktor či Vítězslav a Nikita, také Mikuláš je jméno vítězné: znamená "vítězství lidu".
Mikuláš je velice slavným světcem. V jeho svátku se mísí legenda s historií. Historicky doložená data říkají, že Mikuláš se stal kolem roku 300 ještě jako mladý muž biskupem v Myře v tehdejší Lykii. K jeho smůle zde brzy poté začalo pronásledování křesťanů. Tehdy vládl krutý a bezohledný G.V. Maximinus. Množství křesťanů bylo zajato. Do zajetí se kolem roku 310 dostal i Mikuláš a v žaláři byl těžce trýzněn. Vše přestál, a ještě poznamenán utrpěným mučením vystoupil roku 325 na slavném koncilu níkajském. Více se o něm skutečně neví, pouze je známo jen přibližné datum biskupova úmrtí - byl to 6. prosinec, někdy mezi lety 345-51 (podrobněji o Mikuláši z Myry na http://libri.cz/databaze/jmena/den.php?m=12&d=6).

Dle statistik četnosti jmen a příjmení Ministerstva vnitra ČR žilo k 3.2.2015 na našem území 34 mužů a 33 žen s příjmením Mikulín/Mikulínová. Pokud by Vás zajímaly i další statistiky, doporučujeme kromě stránek Ministerstva vnitra také např. servery Kde jsme (http://www.kdejsme.cz) nebo Naše jména (http://www.nasejmena.cz). 

  

 

Použité zdroje

* MOLDANOVÁ, Dobrava. Naše příjmení. Praha: Agentura Pankrác, 2010. Str. 118. ISBN 978-80-86781-03-8.
* KOTÍK, Antonín. Naše příjmení: studie ku poznání příjmení českoslovanských, s ukázáním jejich hojnosti, rozmanitosti a namnoze zvláštního rázu a s pokusem o vysvětlení jich původu a smyslu. Nové vyd. V Praze: Nákladem Jana Kotíka, 1897. 288 s.

V digitalizované podobě volně dostupné v digitální knihovně Kramerius 3: http://kramerius.nkp.cz/[…]/MShowMonograph.do?id=22709 (str. 27).
* RAMEŠ, Václav. Po kom se jmenujeme?: encyklopedie křestních jmen. 3. vyd. Praha: Libri, 2003. Str. 429-440. ISBN 80-7277-197-3.
* Statistiky Ministerstva vnitra ČR - http://www.mvcr.cz/clanek/cetnost-jmen-a-prijmeni

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.05.2015 08:28

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu