Příjmení Kyslík a Micko

Text dotazu

Dobrý den rád bych se informoval na Historii a původ Příjmení Kyslík a Micko. A také na jméno Bohumír. Dále bych se chtěl zeptat, Jestli je znám nějaký šlechtic nebo významný nositel příjmení Micko. Máme totiž kopii rodinného erbu, na kterém je vyobrazena rytířská přilbice ze které visí dvě dlouhá peří, která mají bílo, žluto, modrou barvu, dále ruka s mečem, jak přesekává za svitu slunce věž na půl. Dole je psáno Stemma Micko. Byl bych rád, zda jsou o tom nějaké informace, případně kde se dají dohledat. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

Jméno Bohumír je jméno slovanského původu, vykládá se jako "mír (mírové uspořádání) bohu"; hodnotí se jako obdoba německého jména Gottfried. Druhou část - mír lze vyložit i jako "svět" (se vztahem ke germánským  - mer, - mar), popř. i jako "velký, slavný").

  Příjmení Kyslík/ -ová vzniklo jako zdrobnělina apelativa i příjmení Kysel, které vzniklo od slova kyselý, kyselá polévka = kysel.

 Příjmení Micko jsme přímo nenašli, našli jsme však příjmení Micka, které patří do skupiny příjmení vzniklá z osobního jména Mikuláš= vítězný mezi lidem či Michal = kdo je jako Bůh. Domníváme se, že i příjmení Micko by mohlo mít stejný základ. Se svým dotazem se však můžete obrátit ještě na jazykovou poradnu Ústavu pro jazyk Český http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/zakladni-kontakty.html, kde by Vám odborníci na český jazyk měli být schopni poskytnout relevantnější odpověď.

 Bohužel naše služba (a knihovny vůbec) mají možnost dohledávat pouze původ příjmení a jmen z lingvistického hlediska. Pokud by Vás zajímalo, odkud skutečně pochází přímo Vaše příjmení (Vaši předkové), je nutné vydat se do archivů a bádat v nich.

 Příjmení vznikala v průběhu několika staletí, tedy od 14. do 18. století. Neměnnost příjmení byla uzákoněna až dekretem Josefa II. v roce 1786. Před tímto datem mohlo docházet k různým pravopisným i jazykovým proměnám příjmení. Konkrétní podoby a historii používání uvedeného příjmení ve Vašem rodě je možné ozřejmit pouze genealogickým výzkumem Vaší rodové linie.

 Stejně tak byste mohl díky tomuto genealogickému výzkumu narazit i na případné slavné předky Vašeho rodu.

 Nám se bohužel nepodařilo dohledat nějakého předka z rodu Micko. Našli jsme pouze rod: Mikowetz, který má ale erb sice také se třemi péry, ale další popis již nesedí.

 

 

 

 

Použité zdroje

* MAŠEK, Petr. Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti. Vyd. 1. Praha: Argo, 2008-2010. 2 sv. ISBN 978-80-257-0027-3.

[ http://aleph.nkp.cz/F/?func[…]01822563&local_base=NKC ]

* ŽUPANIČ, Jan, STELLNER, František a FIALA, Michal. Encyklopedie knížecích rodů zemí Koruny české. Vyd. 1. Praha: Aleš Skřivan ml., 2001. 340 s., [54] s. barev. obr. příl. ISBN 80-86493-00-8.

[ http://aleph.nkp.cz/F/?func[…]01029109&local_base=NKC ]

* Almanach českých šlechtických a rytířských rodů. Brandýs nad Labem: Martin, 2005- .

[ http://aleph.nkp.cz/F/?func[…]01797859&local_base=NKC ]

* VOLBORTH, Carl-Alexander von. Heraldika: úvod do světa erbů. Překlad Václav Škoda. Ostrava: Blesk, 1996. 112 s. ISBN 80-85606-87-9.

[ http://aleph.nkp.cz/F/?func[…]00114120&local_base=NKC ]

* MYSLIVEČEK, Milan. Velký erbovník: encyklopedie rodů a erbů v zemích Koruny české. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2005-2006. 2 sv. (391, 383 s.). ISBN 80-7238-521-6.

[ http://aleph.nkp.cz/F/?func[…]01642667&local_base=NKC ]

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

17.12.2015 11:05

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu