příjmení Jiránek

Text dotazu

Prosím o vysvětlení původu/významu příjmení Jiránek.

Odpověď

Dobrý den,

příjmení Jiránek/ -ová vzniklo z osobního jména Jiří a to pochází z řeckého Georgios a znamená zemědělec, rolník.

Pro zajímavost ještě uvádíme, že dle statistik ze serveru www.nasejmena.cz žilo na konci roku 2012 v České republice 850 mužů s příjmením Jiránek (s věkovým průměrem 41 let) a 850 žen s příjmením Jiránková (s věkovým průměrem 46 let). Nejčastěji pak tito žili v Praze či v Liberci. Pokud by Vás zajímaly další statistické údaje, je možné je dohledat buď na výše zmíněných stránkách www.nasejmena.cz či www.kdejsme.cz či přímo ze stránek ministerstva vnitra http://www.mvcr.cz/clanek/cetnost-jmen-a-prijmeni-722752.aspx.

A dále jméno Jiří je na úplně prvním místě, co se týká početnosti. Na konci roku 2012 v ČR žilo 306953 lidí s tímto jménem, jejich věkový průměr je 47 let. Nejčastěji potkáte Jiřího v Praze, Brně či Ostravě.

Zdroje:

* www.nasejmena.cz
* KOTÍK, Antonín. Naše příjmení : studie ku poznání příjmení českoslovanských, s ukázáním jejich hojnosti, rozmanitosti a namnoze zvláštního rázu a s pokusem o vysvětlení jich původu a smyslu. V Praze : Nákladem Jana Kotíka, 1897. (volně dostupný v systému Kramerius: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/)
* KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude Vaše dítě jmenovat? 4. přepracované a dopl. vyd. Praha : Academia, 2006. ISBN 80-200-1349-0.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.01.2014 13:54

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu