Příjmení Jarešová, Reichel

Text dotazu

Dobrý den
chtěla bych se vás zeptat na původ přímení Jarešová, Reichel, Kubát, Hanzl, Francouz, Ručinský.

Odpověď

Dobrý den,

uvádíme Vám význam příjmení, které jste uvedla ve Vašem dotazu:

Jarešová - příjmení je odvozeno od osobních jmen začínajících skupinou hlášek Jar-, např. Jaroslav = slavný silou, Jarohněv = silný ve hněvu apod.; Jarolím = muž se svatým jménem. Obdobně vznikla i další podobná příjmení, např. Jarš, Jari(y)š, Jaroch, Jarošek, Jaroušek, Jarůšek, Jaroň atd.

Reich(e)l - zdrobnělina příjmení Reich/Raich/Rajch = z německého přídavného jména reich= bohatý; též se uvádí redukce z OJ Reichwald - wald > old > elt > el; význam rich = vládce, wald = mocný.

Kubát - Jedno z mnoha příjmení odvozených od základního tvaru Kub = zkratka Jakub z hebr. Jahaqóbh = druhorozený. Obdobně byla odvozena příjmení Kubáč, Kubal, Kubala, Kubáš, Kubec, Kubek, Kubelík a mnohé další.

Hanzl - odvozeno od domácí podoby OJ Johannes, což je německá podoba hebrejského OJ Jochanán = bůh je milostivý, česká podoba je Jan.

Francouz - patří mezi příjmení, která vznikla ze jmen krajinských a národních; užívalo se i pro nově přistěhovalé z cizích krajin, u kterých nevěděli místní lidé, jak je pojmenovat - převzali tak jména jejich původu, která pak zůstala i potomkům.

Ručinský - toto příjmení bohužel není uvedeno v knihách, které jsme procházeli. Nejbližší varianta, kterou jsme našli, je příjmení Ruč = staročeské přídavné jméno rúč, rúčí = rychlý. Pokud Vás výklad tohoto příjmení zajímá, můžete se obrátit na Jazykovou poradnu Ústavu pro jazyk Český AV ČR (http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/zakladni-kontakty.html, některé její služby jsou však placené).

 

Pokud by Vás zajímaly statistiky četnosti výskytu příjmení v ČR, doporučujeme Vám stránky http://www.kdejsme.cz/ nebo http://www.nasejmena.cz/nj/cetnost.php

Použité zdroje

MOLDANOVÁ, Dobrava. Naše příjmení. Vyd. 2., upr. Praha: Agentura Pankrác, 2004. 229 s. ISBN 80-86781-03-8.
KOTÍK, Antonín. Naše příjmení: studie ku poznání příjmení českoslovanských, s ukázáním jejich hojnosti, rozmanitosti a namnoze zvláštního rázu a s pokusem o vysvětlení jich původu a smyslu. Nové vyd. V Praze: Nákladem Jana Kotíka, 1897. 288 s.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

03.03.2016 10:54

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu