přidělování ISBN

Text dotazu

Prosím o informaci o způsobu přidělování ISBN.
Právě dokončuji knihu o Farním kostele sv. Michala v Olomouci, kterou vydá
Franost vlastním nákladwem.Prosím o informaci koho a jak máme požádat o
přidělení ISBN. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

čísla ISBN v České republice přiděluje Národní agentura ISBN, která sídlí v Národní knihovně ČR (http://www.nkp.cz/pages/page.php3page=weba_odbor_odf_oma.htm). Kontaktní údaje naleznete na uvedené webové stránce nebo také na adrese http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=ISBN,_ISMN,_ISSN&submenu3=17 .

Účast vydavatelů v systému ISBN je dobrovolná. Čísla ISBN se ve většině případů přidělují vydavatelům, kteří se vydavatelskou činností soustavněji zabývají. Ke vstupu do systému ISBN je pak nutná kopie výpisu z živnostenského rejstříku vydaného na vydavatelské činnosti (u organizací kopie statutu, z něhož je patrno, že organizace provádí též publikační činnost), evidenční list (který vydavateli poskytne Národní agentura ISBN ČR) a osobní návštěva agentury. Při této návštěvě dostane vydavatel blok čísel ISBN. Bloky čísel ISBN nelze novým vydavatelům zasílat poštou ani elektronicky.

Ve výjimečných případech přidělí číslo ISBN titulu Národní agentura ISBN v ČR, a to u publikací vydávaných vlastním nákladem autora nebo vydávaných ojediněle institucí, která nehodlá provozovat soustavnější vydavatelskou činnost. Žadatel o číslo ISBN musí Národní agentuře ISBN v ČR sdělit všechny základní bibliografické údaje o knize, tj. autora, název, podnázev, vydavatele (i s jeho adresou), pořadí a rok vydání, druh vazby, popř. i předpokládanou cenu a zda bude požadovat čísla ISBN do čárového kódu EAN. Přidělené číslo ISBN pak musí uvést v publikaci.

Bližší informace o čísle ISBN obsahuje také Příručka uživatele systému ISBN, kterou naleznete na našich stránkách (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=isbn_obsah.htm ).

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

11.10.2011 08:59

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu