Přidělení ISBN

Text dotazu

Dobrý den,

budeme vydávat a tisknout učebnici s názvem "zdravotník a práce s
informacemi". Určeno všem lék. i nelék. zdr. pracovníkům.Jak mohu zažádat o
přidělení ISBN, co je nutné doložit? Je ke stažení formulář nebo žádost o
přidělení ISBN?

A druhý dotaz. Je možné přidělit ISBN již vytištěné knize, dodatečně??

Odpověď

Dobrý den,

ke vstupu do systému ISBN je nutná kopie výpisu z živnostenského rejstříku vydaného na vydavatelské činnosti (u organizací kopie statutu, z něhož je patrno, že organizace provádí též publikační činnost), evidenční list (který vydavateli poskytne Národní agentura ISBN ČR) a osobní návštěva agentury.

Při této návštěvě dostane vydavatel blok čísel ISBN. Bloky čísel ISBN nelze novým vydavatelům zasílat poštou ani elektronicky.

Ve výjimečných případech přidělí číslo ISBN titulu Národní agentura ISBN v ČR, a to u publikací vydávaných vlastním nákladem autora nebo vydávaných ojediněle institucí, která nehodlá provozovat soustavnější vydavatelskou činnost. Žadatel o číslo ISBN musí Národní agentuře ISBN v ČR sdělit všechny základní bibliografické údaje o knize, tj. autora, název, podnázev, vydavatele (i s jeho adresou), pořadí a rok vydání, druh vazby, popř. i předpokládanou cenu a zda bude požadovat čísla ISBN do čárového kódu EAN.

Přidělené číslo ISBN pak musí uvést v publikaci.

Podrobnější informace naleznete na stránkách Národní knihovny ČR, včetně kontaktních údajů na Národní agenturu ISBN ČR(http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=ISBN,_ISMN,_ISSN&submenu3=17) a zejména v Příručce uživatele systému ISBN, kterou doporučujeme k prostudování (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=isbn_obsah.htm ).

Čísla ISBN nelze zpětně přidělovat již vydaným publikacím, pouze běžně vycházejícím knihám. Ze starších titulů se čísla ISBN přidělují nově vydaným dotiskům.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

09.12.2010 15:18

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu