Příbuzná slova od slova vláda

Text dotazu

prosím o zaslání příbuzných slov od slova vláda

Odpověď

Dobrý den,

 

Příbuzná slova od slova vláda jsou:

Podstatná jména: vláda, vladař, vladařství, vládce, vládnutí, vládychtivost, vladyka, vlast, oblast; Přídavná jména: vládní, vladařský, vládnoucí, vládychtivý;

Slovesa: vládnout, ovládnout, převládnout, zvládnout, zavládnout, vladařit;

Příslovce: zvláště, a z toho přídavné jméno (ob)zvláštní;

 

 

 

Použité zdroje

KLÉGR, Aleš. Tezaurus jazyka českého: slovník českých slov a frází souznačných, blízkých a příbuzných. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 1189 s. ISBN 978-80-7106-920-1.

MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. 5. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 866 s. ISBN 978-80-7422-048-7.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

04.10.2016 18:56

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu