Příbram - název města

Text dotazu

Dobrý den, chtěla bych vás požádat o informaci, jak vznikl název města
Příbram. Předem děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,
místní jméno Příbram bylo odvozeno přivlastňovací příponou z osobního jména Příbram (pro zajímavost: z r.1226 doložena existence jakéhosi Heinricuse
Pribrami) a znamenalo "Příbramův" (dvůr). V mluvě německých horníků, kteří patřili k prvním usedlíkům, se české jméno přejímalo jako Biberans nebo Pibrans.
Původně vladycký dvůr je připomínán již v roce 1216 (zmiňován název Pribram), r. 1227 je zmiňován již jako tzv. újezd (circuitus, qui dicitur Pribram), r. 1289 již jako hrazené městečko. 

Použitá literatura:
LUTTERER, Ivan; MAJTÁN, Milan; ŠRÁMEK, Rudolf. Zeměpisná jména Československa : slovník vybraných zeměpisných jmen s výkladem jejich původu a historického vývoje. 1. vyd.. Praha : Mladá fronta, 1982. 373 s.

PROFOUS, Antonín; SVOBODA, Jan; ŠMILAUER, Vladimír. Místní jména v Čechách :
jejich vznik, pův. význam a změny. 1. vyd.. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1949-1960. 5 sv.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.05.2008 09:10

Martin píše:
Pondělí 14.11.2022 17:03
Dobrý den,

není u letopočtu hrazeného městečka překlep? Rád bych se také zeptal, zda je pravda, že Příbram měla pouze dřevěné hradby. Pokud byly zděné, je z nich část vidět na východní straně ulice "Pod Branou"?

Děkuju
PSK - admin píše:
Úterý 15.11.2022 14:15
Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Máte pravdu, u informace o hrazeném městečku byl překlep a správně má být uveden rok 1289. Údaj jsme opravili.
(Zdroj: LUTTERER, Ivan, MAJTÁN, Milan, ŠRÁMEK, Rudolf a ŠMILAUER, Vladimír. Zeměpisná jména Československa: slovník vybraných zeměpisných jmen s výkladem jejich původu a historického vývoje. Praha: Mladá fronta, 1982.)

Co se týče městských hradeb, vícero zdrojů uvádí, že město Příbram ve středověku nemělo zděné hradby a bylo opevněno dřevěnými hradbami, valy, nebo později hradbami z hlíny a dřeva. Uvádíme příklady citací z publikací:

„Majitel panství biskup Tobiáš z Bechyně sice získal v letech 1293-1295 od krále Václava II. povolení opevnit sídlo příkopem a palisádou s dřevěnými hradbami, doplněnými časem ještě o tři dřevěné brány, toto opevnění však bylo později částečně poničeno během husitských válek a vzalo za své pravděpodobně za války třicetileté. Právo kamenného opevnění, udělené Ferdinandem I. Habsburským roku 1534 nebylo, s ohledem na finanční náklady, nikdy využito. Podle jiných pramenů spadá budování opevnění do první poloviny 14. století, kdy získal oprávnění k ohrazení Příbrami rovněž biskup Jan IV. Existuje názor, že se v této záležitosti angažoval i arcibiskup Arnošt z Pardubic.“
(Zdroj: VELFL, Josef. Příbram. Litomyšl: Paseka, 2010. ISBN 978-80-7432-069-9.)

„Snad již biskup Tobiáš z Bechyně koncem 13. století nebo Jan IV. z Dražic získal v první polovině 14. století právo Příbram ohradit, ale úplné zděné hradby město ve středověku nemělo, bylo ohrazeno spíše jen valy a palisádami.“
(Zdroj: SMOLOVÁ, Věra et al. Příbram. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. ISBN 978-80-7422-489-8.)

O dalším osudu městských hradeb jsme informace v uvedených publikacích nenašli. Proto Vám doporučujeme obrátit se s Vaším dotazem i na regionální kulturní a vědecké instituce, kde by Vám měli umět poskytnout relevantní informace nebo doporučit vhodnou literaturu:
Hornické muzeum Příbram: https://www.muzeum-pribram.cz/kontakty-muzea/
Informační centrum města Příbram: https://www.poznejpribram.cz/informacni-centrum-pro-turisty
Knihovna Jana Drdy Příbram: https://www.kjd.pb.cz/kontakty/
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu