Příběhy na pokračování v časopisu Pionýr

Text dotazu

Dobrý den, potřeboval bych zjistit, jaké příběhy (beletristické, na pokračování) byly publikovány v časopise Pionýr v letech 1982-1984. Autor+název. Jste jedna z knihoven, které mají tyto čísla v archívu. Dá se to zjistit?

Odpověď

Dobrý den,

dohledání článků z časopisu Pionýr je možné dvěma způsoby. Existuje článková bibliografie ČČČ (Články v českých časopisech), která výběrově zachycuje článkovou produkci z českých periodik v letech 1953-1990. Časopis Pionýr je jedním z excerpovaných periodik, ale vzhledem k výběrovosti článků nelze s jistotou říci, že se do přehledu článků dostaly všechny příspěvky zveřejněné v daném čísle. Pokud byste tuto bibliografii chtěl využít, je ve fondu různých knihoven ČR, mimo jiné i Národní knihovny ČR v Referenčním centru (http://www.nkp.cz/sluzby/dulezite-odkazy/studovny/refc).

Ve vašem případě by byla nejlepší kategorií pro hledání část "Dětská literatura" a zde dílčí část "Texty". Namátkou jsme nahlédla do jednoho čísla roku 1984 a je zde uvedeny 2 texty z Pionýra:

* DVORSKÝ, Lubomír. Mlčeti stříbro. (Povídka). Pionýr, r. 31, 1983/1984, č. 5, s. 23, 1 obr.

* ŠKAMLOVÁ, Eva. Z perníku se nikdy nestavělo. (Román na pokrač.) (Zač.) Pionýr, r. 31, 1983/1984, č. 5, str. 41-47, 6 obr.

 

Můžete tedy projít roky 1982-1984 této bibliografie a požadované příspěvky zde dohledat. K práci s bibliografií v Referenčním centu NK ČR budete potřebovat platný čtenářský průkaz nebo platnou jednodenní vstupenku, viz http://www.nkp.cz/sluzby/chci-sluzbu/stat-se-ctenarem. Pokud byste si přál tuto službu dohledání článků z bibliografie nechat provést knihovnou, je to také možné. Jedná se o placenou rešeršní službu, která je účtovaná 80 Kč za každou, i započatou 1/2h práce rešeršéra. Více informací o rešeršních službách a objednávkový formulář rešerše naleznete na adrese http://www.nkp.cz/sluzby/reserse.

 

Další možností je projít přímo časopis Pionýr. Časopis je možné objednat prostřednictvím katalogu naskenovaných katalogizačních lístků RetrIS (https://retris.nkp.cz/Catalog?sigla=ABA001), konkrétně databáze Generální katalog III, zásuvka PH-PLAR, lístek č. 240. Pro studování dokumentů z fondu NK ČR je nutné mít platný čtenářský průkaz. Pokud byste chtěl opět tuto práci ponechat na knihovně, jednalo by se opět o placenou službu "Ověřování informací přímo v dokumentech", která je zpoplatněna 100 Kč za každou, i započatou 1/2h práce rešeršéra.

Ceník placených služeb NK ČR naleznete na adrese http://www.nkp.cz/sluzby/dulezite-odkazy/cenik.

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

Praha

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

01.02.2017 14:28

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu