přezkoušení řidiče autobusu z psychotestů

Text dotazu

Dobrý den, rád bych věděl kdo má právo poslat
řidiče autobusu vlastnícího průkaz profesní způsobilosti na přezkoušení k
psychologovi. Praxe u DP Ostrava je taková, že i po stížnosti cestujícího
vedoucí provozovny posílá "některé" řidiče na psychotesty. Je někde
specifikováno kdo je oprávněn?

Odpověď

Dobrý den,

v textu zákona není o mimořádných psychologických vyšetřeních nic uvedeno.

Pro řidiče, kteří řídí nákladní či dopravní vozidla, platí povinnost podrobit se psychologickému vyšetření v 50 letech a poté vždy po pěti letech. Paragraf 87 zákona č. 361/2000 Sb. ve znění č. 411/2005 Sb. zní

takto:

§ 87a

Dopravně psychologické vyšetření a vyšetření elektroencefalografem

(1) Dopravně psychologickému vyšetření a vyšetření neurologickému, včetně elektroencefalografického (dále jen "EEG") je povinen se podrobovat

a)            držitel řidičského oprávnění skupin C, C+E a C1+E, který řídí

nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg,".

b)           držitel řidičského oprávnění skupin D a D+E a podskupin D1 a D1+E,

který řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění.

(2) Dopravně psychologickému vyšetření a neurologickému a EEG vyšetření je držitel řidičského oprávnění uvedený v odstavci 1 povinen se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1, a dalšímu dopravně psychologickému vyšetření a neurologickému a EEG vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let.

(3) Dopravně psychologické vyšetření provádí psycholog nebo klinický psycholog.

(4) EEG popisuje neurolog s příslušným vzděláním a hodnotí jeho výsledek v kontextu klinického neurologického vyšetření.

(5) Dopravně psychologické vyšetření a neurologické vyšetření, včetně EEG se vyhotovuje písemnou formou a je podkladem k posudku o zdravotní způsobilosti.

(6) Náklady na dopravně psychologické vyšetření a vyšetření neurologické, včetně EEG držitelů řidičských oprávnění uvedených v odstavci 1, hradí řidič.

(7) Povinnost dopravně psychologického vyšetření a vyšetření neurologického včetně EEG se netýká řidiče, který provádí silniční dopravu soukromé povahy, pokud není prováděna za úplatu, a dále řidičů vozidel požární ochrany.

(http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/C3FB8870-CBE6-442D-833C-5DB16B0ACC2E/0/uplne_zneni_zakona_361_2000k372006.doc)e_zneni_zakona_361_2000k372006.doc)

Jako knihovníci ovšem nemáme dostatečné právní znalosti, abychom Vám mohli v dané záležitosti adekvátně poradit. V tomto případě se prosím obraťte na některou z právních poraden (např. http://www.poradna.vecerniskola.cz/,

http://www.hledampraci.cz/pracovni-pravo/).

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

20.03.2012 09:30

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu