Převrácená třída

Text dotazu

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jak funguje výuková metoda Převrácená třída a pro studenty jakého věku je vhodná.
Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

podstatou metody převrácená třída (v anglické literatuře známá jako flip teaching, flipped classroom nebo inverted teaching) je převrácení zaběhnutého postupu tradiční výuky, při kterém učitel nejprve žákům vysvětlí novou látku a poté dostanou zadání pro práci na doma, jejímž cílem je procvičit si to, co se naučili ve škole.

Naproti tomu u převrácené třídy žáci teorii nebo podklady pro další vyučování nastudují doma a ve třídě se pak věnují za pomoci učitele těm oblastem, kterým dobře nerozuměli, nebo látku procvičují. Výklad učitele je často nahrazen online výukovým videem, přičemž studenti po jeho shlédnutí mohou svoje dotazy vložit jako komentář k videu nebo do prostředí sociální sítě, které sdílejí s vyučujícím. Redukce, popř. úplné přesunutí výkladu vyučujícího z hodiny před hodinu umožňuje nabídnout studentům více času k procvičení za přítomnosti učitele a vedou je k větší samostatnosti a zodpovědnosti za své vzdělávání. Ve vyučování je pak více prostoru pro interakci mezi učitelem a studenty a mezi studenty samotnými a hodina může být živější s individuálnějším přístupem.

Metodu je vhodné využívat u starších žáků (od 4. třídy výše), kteří jsou schopni samostatně pracovat a vyhledávat informace.

Použité zdroje

* ČERVENKOVÁ, Marie. Převrácená třída: způsob efektivního využití času ve výuce cizího jazyka. Dostupné také z: https://is.muni.cz/repo/1389240/P-Cervenkova.pdf

* https://www.modernivzdelavani.cz/prevracena-trida/

* https://cs.wikipedia.org/[…]/P%C5%99evr%C3%A1cen%C3%A1_t%C5%99%C3%ADda

* http://spomocnik.rvp.cz/cla[…]VRACENA%E2%80%9C-TRIDA.html

* http://spomocnik.rvp.cz/[…]/JAK-NA-METODU-PREVRACENE-TRIDY.html

* http://spomocnik.rvp.cz/[…]/MA-PREVRACENA-TRIDA-SMYSL.html

* ŠPILKA, Radim. Organizační model Převrácená třída ve výuce matematiky na druhém stupni základní školy. Hradec Králové, 2016. Dizertační práce. Univerzita Hradec Králové. Pedagogická fakulta. Dostupné také z: https://theses.cz/id/s6ozmj

* http://slideplayer.cz/slide/11141451/

* https://slideslive.com/38890450/khanova-skola

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

07.11.2016 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu