Převod knih do elektronické podoby

Text dotazu

Existuje nějaká služba, kam bych mohl přinést
papírovou knížku, zaplatil nějaký poplatek a vypadla mi z toho tatáž knížka
v elektronické podobě? Rád bych si aspoň některé hůře dostupné knížky
převedl do elektronické podoby (jednak kvůli záloze, druhak kvůli nošení s
sebou za účelem čtení). Profesionální knižní scannery se pro jednotlivce
jeví jako cenově nedosažitelné a běžné scannery, které bych si mohl koupit,
by zase vedly ke zničení dotyčných knížek, což je mi naprosto proti srsti.

Odpověď

Dobrý den,

služba, na kterou se ptáte, v Národní knihovně není. Existuje u nás sice služba elektronického dodávaní dokumentů, ale ta se týká článků a částí knih, viz http://www.nkp.cz/pages/edodo.htm . Tato služba je poskytována na základě Smlouvy o uživatelském kontě, ve smlouvě se uživatel zavazuje, že z elektronické podoby zhotoví pouze jednu tiskovou rozmnoženinu a po vytištění zničí elekotronickou podobu zaslaného dokumentu. Podrobnější informace naleznete ve Smlouvě pro jednotlivé uživatele, část VI, bod 4 - http://www.nkp.cz/pages/files/dodo_jednot.doc ).

NK ČR zhotovuje digitální kopie pouze u publikací, které již nejsou chráněny autorským zákonem č. 121/2000 Sb. (http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3page=03_Leg/01_LegPod/03_index.htm ).

V praxi NK ČR je za hraniční považován rok 1880, tzn. že digitální kopie je možné zhotovit pouze z dokumentů vydaných do roku 1880 včetně. Váš dotaz jsme konzultovali s pracovníkem NK ČR, který se na autorský zákon specializuje. Dle znění zákona č, 121/2000 Sb. neexistuje zákonná licence pro poskytování elektronických kopií, existuje licence pouze pro zhotování kopií papírových. Domníváme se tedy, že komerční organizace, které poskytují skenovací služby, by Vám při respektování autorského zákona neměly zhotovit digitální kopie děl chráněných autorským zákonem, pouze snad v případě, že by měly uzavřenou smlouvu k držitelem autorských práv ke konkrétní publikaci.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.05.2008 09:01

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu