Přestavby nájemních domů

Text dotazu

Dobrý den,
ráda bych se Vás zeptala, jestli, a pokud ano, jaké knihy existují k tematice přestavování domů a bytů. Zajímá mě, jestli je někde zdokumentováno, jak probíhaly například přestavby bytů v činžovních domech za komunismu a podobně (přestavby bytů z 20. let bez malých kuchyní, přestavby bytů bez toalet, rušení pavlačí; chybné zásahy, které zničily charakter starých bytů)...pokud možno v Praze.
Zajímá mě i to, jak vypadaly původní plány, půdorysy bytů v činžovních domech například na Smíchově, v Holešovicích, okolí Karlova náměstí...bohužel z této oblasti nemohu nic dohledat.
Také by mě zajímalo, jestli existuje nějaká literatura k Ženským domovům na Smíchově, ideálně taková, která by popisovala i budovy k nim přičleněné (například komplex naproti v Ostrovského ulici) a jejich účel a zařízení.
 Moc Vám děkuji za případnou pomoc a budu se těšit na Vaši odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

 

Váš dotaz je poměrně komplikovaný a obáváme se, že studium takového tématu bude velmi časově náročné. Pokusili jsme se hledat publikace ve fondu Národní knihovny, většina z nich je však obecnějšího charakteru. Pokud se s tématem teprve seznamujete, bude nezbytné projít i takto pojaté publikace a encyklopedie, které Vás mohou navést na konkrétnější práce či prameny.

V katalogu národní knihovny můžete hledat sama v různých databázích https://aleph.nkp.cz/F/AYH1Q7LJH7XQEHX17V63UABL17AJ6YR1IG3VNHK9Q9FR4ESRU1-62220?func=file&file_name=base-list po zadání různých klíčových slov, např. architektura, Praha, urbanismus, památková péče, architektonické památky

 

Mimo Národní knihovnu se můžete obrátit také na knihovnu Národního památkového ústavu: http://previous.npu.cz/gnr/knihovna/

Samotné plány a stavební dokumentace k jednotlivým stavbám by měly být uloženy v Archivu hlavního města Prahy http://www.ahmp.cz/index.html?mid=20&wstyle=0&page=page/docs/prehled-fondu_magistrat1.html

http://www.ahmp.cz/index.html?mid=46&wstyle=0&page=page/docs/vyvoj-prazske-samospravy-II-C.html

 

Pokud stavby byly prohlášeny  za památky, může k nim být zhotoven stavebně historický průzkum. V tom případě je vhodné obrátit se na Sbírku písemné a grafické dokumentace Národního památkového ústavu:

http://previous.npu.cz/pro-odborniky/pracoviste-npu/generalni-reditelstvi/cinnost-a-poskytovane-sluzby/sbirky-pisemne-a-graficke-dokumentace/

 

Rigorózní práce Terezy Kozlové Bydlení jako kulturologický problém obsahuje bohatý seznam literatury, kde najdete citace https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/71787

 

Níže uvádíme seznam publikací a článků, které jsme nalezli k tématu v katalogu Národní knihovny:

STACH, Oldřich, ed. 25 let výzkumu výstavby a architektury. Praha: Výzkum. ústav výstavby a architektury, 1976. 81, [1] s.

LÍBAL, Dobroslav a LÍBAL, Patrik. Architektonické proměny Prahy v jedenácti stoletích. Vyd. 1. Praha: Svoboda Servis, 2000. 296 s. ISBN 80-86320-11-1.

PLICKA, Ivan. Architektonické přístupy k řešení nové stavby a prostoru v historickém prostředí Prahy 20. století. Praha: [s.n.], 1988. 23 s.

NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius loci: k fenomenologii architektury. Překlad Pavel Halík a Petr Kratochvíl. 1. vyd. Praha: Odeon, 1994. 218 s. ISBN 80-207-0241-5.

STEFAN, Oldřich. Mluva pražské architektury. 2. vyd. Praha: Orbis, 1960. 138, [iii] s. Pragensia.

PODZEMSKÝ, Alois. Novodobá pražská architektura 1925-1938: Reportáž. Praha: F. Ziegner, 1947. 83 s.

CHYTIL, Karel. O historickém vývoji a rázu Prahy: přednáška proslovená na schůzi universitního studenstva dne 27. listopadu 1898. V Praze: K. Chytil, 1898. 16 s.

ŠVÁCHA, Rostislav. Od moderny k funkcionalismu: proměny pražské architektury první poloviny dvacátého století. Praha: Victoria Publishing, 1995. 590 s. ISBN 80-85605-84-8.

ŠVÁCHA, Rostislav. Od moderny k funkcionalismu: proměny pražské architektury první poloviny dvacátého století. Vydání první. Praha: Odeon, 1985. 573 stran. Architektura; sv. 4.

URLICH, Petr. Praha: Praha 20. století - milníky moderní architektury = Prag im 20. Jahrhundert - Meilensteine der modernen Architektur = 20th century Prague - milestones of modern architecture: [1900-1996. Praha: Pražská informační služba, C2003. [68] s. ISBN 80-239-2374-9.

KROUTVOR, Josef. Praha: město ostrých hran. Vyd. 1. Praha: Volvox Globator, 1992. 78 s. ISBN 80-85769-00-X.

SVOBODA, Jan E. a LUKEŠ, Zdeněk. Praha 1891-1918: kapitoly o architektuře velkoměsta. 1. vyd. Praha: Libri, 1997. 303 s. ISBN 80-85983-20-6.

SVOBODA, Jan E., NOLL, Jindřich a HAVLOVÁ, Ester. Praha 1919-1940: kapitoly o meziválečné architektuře. 1. vyd. Praha: Libri, 2000. 303 s. ISBN 80-7277-019-5.

SVOBODA, Jan E. a NOLL, Jindřich. Praha 1945-2003: kapitoly z poválečné a současné architektury. 1. vyd. Praha: Libri, 2006. 357 s. ISBN 80-7277-304-6.

LUKEŠ, Zdeněk a SVOBODA, Jan E. Praha 7: sto let moderní architektury: 1885-1985. Praha: ONV Praha 7, 1985. 47 s.

ŠLAPETA, Vladimír, ed., KOHOUT, Michal, ed. a TEMPL, Stephan, ed. Praha - architektura XX. století. 2., rozš. vyd., V češtině 1. Praha: Zlatý řez, 1998. 220 s. ISBN 80-901562-3-1.

HLAVSA, Václav. Praha očima staletí. 3., přeprac. vyd. Praha: Orbis, 1967. 71 s., [164] s. obr. příl. Pragensia.

LUKEŠ, Zdeněk. Praha moderní: velký průvodce po architektuře 1900-1950. Historické centrum. Vyd. 1. V Praze: Paseka, 2012. 233 s. ISBN 978-80-7432-204-4.

LUKEŠ, Zdeněk. Praha moderní: velký průvodce po architektuře 1900-1950. II, Levý břeh Vltavy. Vyd. 1. V Praze: Paseka, 2013. 305 s. ISBN 978-80-7432-350-8.

LUKEŠ, Zdeněk. Praha moderní: velký průvodce po architektuře 1900-1950. III, Pravý břeh Vltavy. Vyd. 1. V Praze: Paseka, 2014. 306 s. ISBN 978-80-7432-503-8.

LUKEŠ, Zdeněk a KRATOCHVÍL, Petr. Praha moderní: velký průvodce po architektuře 1950-2000. IV. Vydání první. V Praze: Paseka, 2015. 251 stran. ISBN 978-80-7432-653-0.

LUKEŠ, Zdeněk. Praha na prahu moderny: velký průvodce po architektuře 1850-1900. Vydání první. V Praze: Paseka, 2017. 269 stran. ISBN 978-80-7432-844-2.

Praha Neznámá: průvodce po pražských čtvrtích [online]. Praha: Petr Ryska, [2014?]- [cit. 2018-02-02]. Dostupné z: http://www.prahaneznama.cz.

CHRASTILOVÁ, Jiřina. Pražská architektura z let 1780-1898 = Prager Architektur der Jahre 1780-1898 = Prague architecture in the period of 1780-1898. Praha: Pražská informační služba, C2003. [40] s. Praha. ISBN 80-239-2368-4.

HONEISER, Ladislav. Proměny města - staroměstský a novoměstský břeh Vltavy = City transformations - the Old and New Town bank of the Vltava. [Praha]: Útvar rozvoje hlavního města Prahy, 2009. 39 s. ISBN 978-80-254-5434-3.

PIČÁKOVÁ, Barbora a JANEČKOVÁ, Michaela. Sídliště Solidarita. Vyd. 1. Kostelec nad Černými lesy: Archiv výtvarného umění, 2014. 126 s. ISBN 978-80-905744-2-7.

LÍBAL, Dobroslav. Urbanistická i architektonická jedinečnost Prahy. Vyd. 1. Praha: ČVUT, 1994. 37 s. ISBN 80-01-01132-1.

ČERŇANSKÝ, Martin a PROCHÁZKA, Lubomír. Vesnice a osady na území Velké Prahy s památkami slohové a lidové architektury. 1. vydání. Praha: Hlavní město Praha - odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy, 2015- . svazků. ISBN 978-80-260-9070-0.

DVOŘÁKOVÁ, Dita. Všeobecný penzijní ústav - Dům odborových svazů. Vyd. 1. Praha: Městská část Praha 3, 2014. 111 s. ISBN 978-80-905856-0-7.

 

Články

KOHOUT, J., VANČURA, J. Praha 19. a 20. století. Praha : SNTL, 1986. KOULA, J.-E. Zásadní článek o moderní architektuře a moderních vnitřních zařízeních. Žijeme : orgán Svazu československého díla. 1932, č. 5.

DOSTÁL, Martin. Magičnost ženských domovů. Lidové noviny, 1994, 7(59), s. 9. ISSN 0862-5921.

ŠMERGLOVÁ, Michaela. Ženské domovy - začátek konce. Mladá fronta Dnes, 1994, 5(147). Magazín Dnes [příloha], Č. 25 s. 10-12. ISSN 1210-1168.

SVOBODA, Jan E. Ohrožené stavby. Architekt, 1995, 41(4/5), s. 2. ISSN 0862-7010.

 

Časopis

Zprávy památkové péče

 

 

Obor

Umění, architektura, muzeologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

31.01.2018 13:58

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu