Přesné názvy knih: Průzkum na cihlářské suroviny u Malých Hydčic a Průzkum hlín a terciérních jílů a písků v okolí Hliněného Újezda

Text dotazu

Dobrý den,potřebovala bych zjistit přesný název a autora těchto knih: Čermák, ? - Průzkum na cihlářské suroviny u Malých Hydčic?, Geofond Praga 1962. Hora,? - Průzkum hlín a terciérních jílů a písků v okolí Hliněného Újezda? , 1962. Děkuji

Odpověď

Vámi uvedené tituly jsem nenalezla v žádných souborných katalozích českých knihoven. Prověřila jsem tyto databáze: katalog SVK PK, Česká národní bibliografie : české knihy od roku 1945, Caslin : souborný katalog knihoven ČR, katalogy Národní knihovny v Praze, katalogy Knihovny Akademie věd ČR, Jednotná informační brána, katalog Moravské zemské knihovny v Brně a katalog Vědecké knihovny v Olomouci. Jelikož se tituly pravděpodobně nenalézají v katalozích těch knihoven, které byly a jsou příjemci úplného povinného výtisku, domnívám se, že se jedná buď o článek v odborném časopisu, stať ze sborníku nebo nepublikovanou výzkumnou zprávu. Ověřovat citaci stati nebo článku z 60. let je časově náročná rešeršní činnost, jelikož v této době nebyly bibliografické údaje zpracovávány automatizovaně a přímá excerpce v případě, kdy neznáme název zdrojového dokumentu (název časopisu nebo sborníku) nepřichází v úvahu.
Prověřila jsem tedy možnost, že se jedná o nepublikovaný dokument. Využila jsem aplikaci ASGI, provozovanou Českou geologickou službou : Geofondem, viz. http://www.geofond.cz/. V této aplikaci ASGI (http://www.geofond.cz/wasgiv/ ) jsem nalezla citace závěrečných zpráv z výzkumů, které se podobají Vašim citacím:

SGN:GF FZ003812
AUT:ČERMÁK, Jiří , KRÁSENSKÝ, M.
NAZ:Průzkum cementářských surovin - cementárna Sušice
ROK:1961
ORG:Geologický průzkum Praha, závod České Budějovice
OKR:Klatovy
MGK:M33100AA, M33100AB
MZA:22312, 22314, 22321
LOK:Budětice, Chánovec, Chmelná, Čepičná, Dobršín, Líšná, Malé Hydčice, Mělkov, Rabí, Sušice, Tedražice
GGR:
TTR:01/A01, 08/P01, 13/I00, 13/I08, 13/I09, 19/K01
DES:bloky zásob, dokumentace výsledků průzkumu, dolomit, geologický profil, geologie ložisek, granit, hydrogeologie, kopané sondy, lamprofyr, mapa geologická, podmínky dobývání, poloprovozní zkouška, profil, rula, středočeský pluton, šumavské moldanubikum, technologické vlastnosti, technologické zkoušky, vápenec, vrtané sondy, vrtný profil, výpočet zásob
ANO:Zpráva rozdělena do 5 dílů. A: text plus přílohy, platné pro všechny
ostatní lokality, B: dokum. lokal. Čepičná - Chánovec, C: Lisna, D: Mělkov a
E: sialických surovin. Elaborát obsahuje 7 svazků
CUK:J51 322 010
BLOK:
BL.ORG:Neuvedena
STR:56
PRIL:55
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------

SGN:GF P013952, GF V043400
AUT:HORA, Zdeněk
NAZ:Hliněný Újezdec. Surovina: Korekční a cihlářské hlíny
ROK:1962
ORG:Geologický průzkum, Brno
OKR:Klatovy
MGK:M33100AB
MZA:2231, 22312
LOK:Hliněný Újezdec
GGR:
TTR:08/O01, 08/P01, 13/J03, 19/K01
DES:cihlářské suroviny, korekční suroviny, mapa geologická, technologické vlastnosti, vrtný profil, zásoby geologické
ANO:
CUK:Z51322008
BLOK:
BL.ORG:Neuvedena
STR:11
PRIL:23
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------

Tyto dokumenty je možné prezenčně studovat ve studovně Geofondu, viz. http://www.geology.cz/extranet/sluzby/archivy/archiv-geofond a je možné pořizovat kopie za úplatu. Pracovnice této studovny, M. Trnková potvrdila, že závěrečné zprávy uložené v Geofondu původní správce Ústřední ústav geologický nezveřejňoval a tudíž nemohou být ani součástí sborníků nebo časopisů v plných textech. Byly jen citovány s tím, že jsou k dispozici v Geofondu Praha.

Pokud máme dále pokračovat v hledání, potřebuji znát zdroj, který Vaše uvedené citaci zmiňuje.

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v Plzni

Datum zadání dotazu

19.12.2007 09:02

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu