Přemyslovský stát

Text dotazu

Český přemyslovský stát byl v jakém vztahu k římskoněmecké říši?

Odpověď

Dobrý den, v období prvních Přemyslovců byl vznikající český stát ve své zahraniční politice orientován na Východofranskou říši. Propojení mezi státy bylo etnické, duchovní a ekonomické ale ne zcela politické. Důležitá byla závislost českého duchovenstva na řezenské diecézi. Za vlády knížete Václava byly obnoveny spojenecké závazky včetně daně "tributum pacis". K zásadní proměně vztahu mezi Čechy a již zformovanou Svatou říší římskou (962) došlo za vlády Jaromíra (1003), který učinil slib věrnosti a přijal od Jindřicha II. Svatého Čechy v léno. Tento akt znamenal zásadní změnu v postavení českého panovníka a státu vůči říši. Čechy přestaly být volně přidruženou zemí a byly plně politicky integrovány do Svaté říše římské jako její součást. Český panovník se stal vazalem panovníka Svaté říše římské. Vláda v Čechách bez souhlasu panovníka Svaté říše římské a bez lenního aktu byla nelegitimní. K určitému uvolnění došlo až za vlády Přemysla Otakara I. Bula papeže Inocence III. udělená Přemyslu Otakarovi I. přinášela v podstatě nezávislost hlavy českého státu na světské moci římskoněmeckého císaře. Přemysl Otakar I. byl znovu korunován českým králem (dědičný královský titul získal již Vladislav II.).  Výsady udělené Přemyslu Otakarovi I. byly v roce 1212 potvrzeny i Zlatou bulou sicilskou. Touto bulou se římskoněmecký císař vzdal práva zasahovat do volby českého krále (český král ovšem nadále musel být potvrzen římskoněmeckým králem), zbavil českého panovníka povinnosti účastnit se korunovační římské jízdy a říšských sněmů, které se nekonaly v blízkosti Čech. Bula dále potvrzovala pozici českého krále jako jednoho z říšských kurfiřtů, kteří ovlivňovali volbu říšskoněmeckého císaře (tuto funkci - funkci nejvyššího číšníka - obdržel již Soběslav I.).  Toto postavení českého státu vůči římskoněmecké říši se udrželo po celou dobu vlády posledních Přemyslovců.

Podrobný popis dějin česko-německých vztahů nabízí publikace:
* MAKRLÍK, Václav. Češi a Němci : studie proveditelnosti společných dějin a budoucnosti. 1.vyd. Praha : Ideál, 2009. ISBN 978-80-86995-07-6. (Zdroj výše uvedených informací)

Další literatura k tématu:
*  Češi a Němci : dějiny, kultura, politika. 1.vyd. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2001. ISBN 80-7185-370-4.
*  MACHÁČEK Pavel. Cesta Čechů a Němců ke dnešku. 1.vyd. Praha : Aventinum, 2002. ISBN 80-7151-199-4.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

24.09.2009 10:53

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu