Překlady uzbeckých děl do češtiny

Text dotazu

Dobrý den,

obrátila se na nás Rada společnosti přátelství zřízená Ministerstvem
zahraničních věcí Republiky Uzbekistán s prosbou, že by potřebovali zjistit,
která literární díla byla přeložena z uzbečtiny do češtiny, resp. literární
díla kterých uzbeckých autorů byla přeložena do češtiny (např. z ruštiny).
Prosíme proto o součinnost v tomto směru. Pokud Vám to nějak pomůže, tak
původní díla by byla vydána zřejmě v těchto městech: Taškent (Tashkent,
Toshkent), Samarkand, Buchara (Bukhara), Andižan (Andijan, Andijon), Fergana
(Ferghana, Ferghona, Namangan, Navoi, Nukus, Karši (Karshi). Mohli byste nám
poradit, jak získat co nejlepší seznam těchto děl?

Odpověď

Dobrý den,

bohužel ani s využitím elektronických databází zřejmě v tomto případě neexistuje jednoduchý a přímočarý způsob jak soupis překladů získat, je nutné kombinovat několik postupů a ani poté nedokážeme zaručit, že přehled bude kompletní.

K vyhledání překladů je možné využít elektronický katalog NK ČR
(http://sigma.nkp.cz/cze/nkc) nebo Českou národní bibliografii (http://sigma.nkp.cz/cze/cnb), obě databáze obsahují české knihy v úplnosti od r. 1901, produkce z let 1801-1900 je postupně doplňována.

Ve vyhledávacím rozhraní jsme zvolili odkaz Rozšířené vyhledávání, do prvního vyhledávací pole (Kód jazyka originálu) jsme zadali kód pro uzbečtinu (=uzb), do druhého vyhledávací pole (Kód jazyka dokumentu) potom kód pro češtinu ( = cze), nalezli jsme pouze dva výsledky, viz níže.

Tento způsob vyhledávání lze použít za předpokladu, že se ve formátu MARC v poli 041, které slouží pro zapisování kódů jazyka dokumentu, uvádí také jazyky, ze kterých byly provedeny všechny předchozí překlady (blíže viz http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd041.html). Pokud bychom použili jako jazyk originálu ruštinu, nedokážeme žádným způsobem odfiltrovat záznamy tak,
abychom získali pouze uzbecké autory.  

 
* KAHHOR, Abdullo, 1907-1968
Hedvábný šál : (Na nové zemi) : Komedie o 3 dějstvích s epilogem / Naps.
Abdula Kachchar ; Z rus. znění Šelkovoje sjuzane [uzbekského orig.] přel.
Otakar Fencl. Praha : ČDLJ, 1953. 82, [1] s. ; 4°
 * Komsomolci uzbečtí - hry divadelní  * Kolchozy uzbecké - hry divadelní

 
* AJBEK, 1905-1968
Korán a meč / [Autor:], Ajbek [pseud.] ; Z rus. překladu Navoi [uzbeckého orig. Newa'í] přel. Vojtěch Gaja ; Verše přebásnil Gustav Francl ; Kresby Sylvie Vodákové. 1. vyd. Praha : Lidová demokracie, 1958 (Most : SG). -- 321, [3] s. ; 8°. (Vyšehrad)
Resumé: Orientální román líčí dramatický a bouřlivý život význačného básníka, filosofa a státníka musulmanského světa Ališíra Naváí-e. Kniha podává obraz složitého společenského a sociálního života střední Asie v 2.
pol. 15. stol.
 * Newá'í, 'Alí šír (1441-1501 básník a filosof tádžický) - romány  * Střední Asie - stol. 15., 2. pol. - romány

 
Místa vydání originálů bohužel při hledání nepomohou, systém pro vyhledávání nabízí pouze pole pro místa vydání obecně, nedokáže rozlišit na místo vydání originálu a překladu.

Zkusili jsme ještě vyhledat další překlady od výše uvedených autorů, podařilo se nám nalézt:

* AJBEK, Tašmuhamedov.
Meč a píseň : Román o uzbeckém básníkovi Alíšéru Navójím / Tašmuhamedov Ajbek ; Z rus. textu Navoi přel. Daniela Fundová a Drahomíra Poláčová, verše převedl Miloš Vacík ; Přehl. Dr Jan Rypka ; Závěr. stať Alíšér Navójí naps.
N.B. Zachoděr. Praha : Svět sovětů, 1949 (Červ. Kostelec : J. Doležal, n.s.). 574, [1] s. ; 8°
Resumé: Historický román: je věnován životu velkého uzbeckého básníka, myslitele, skladatele, státníka a humanisty XV. století, Alíšera Navójího, jehož činnost měla hluboký vliv na vývoj středoasijské kultury. Román rýsuje celkový obraz doby, s bohatstvím výstižně vykreslených lidských postav.
Alíšer Navóji je líčen v historickém světle jako člověk své doby, který ani za násilnické vlády Husejna Bajkarv se nezpronevěří svým ideálům o lepší uspořádání světa a povznesení člověka.

 
* AJBEK, Tašmuhamedov
Posvátná krev : Román / Ajbek ; Podle rus. předl. Svjaščennaja krov' přel.
Dr Oldřich Novotný. -- Praha : Práce, 1949 (Turnov : Müller a spol., n.p.).
292, [2] s. ; 8°. (Příliv).
Resumé: Osudy mladého uzbeckého venkovského chlapce, který odchází do Taškentu za službou. Poznává zkaženost, rozmařilost a vykořisťovatelství boháčů. Zamiluje se, ale pán mu chce dívku uloupit. Nakonec ho posílá do vězení, kde se Julči setkává s Rusem-bolševikem a třídně se uvědomuje. Ve srážce dělníků s policií je Julči zabit. Nad hrobem přísahají přátelé pomstu vrahům a utiskovatelům chudého lidu.

 
Kromě databází Národní knihovny ČR je možné hledat také prostřednictvím databáze Index Translationum, spíše jako doplňující zdroj (mezinárodní bibliografie překladů zpracovávaná UNESCO, s retrospektivou do r. 1979, http://databases.unesco.org/xtrans/xtra-form.shtml), pole Original language a Target language. Tištěný Index Translationum z let 1932-1978  je dostupný v příruční knihovně studovny Referenčního centra Národní knihovny ČR (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_refc.htm).

Pomocí elektronické báze Indexu Translationum jsme ještě nalezli následující
titul:
* JOKUBOV, Odil, 1926-
Poklad ze Samarkandu / Odil Jakubov ; z rus. překladu uzbeckého orig. přel.
Emilie a Jaroslav Vávrovi ; obálku a vazbu navrhl a graf. upravil Oldřich Pošmurný. -- 1. vyd.. -- Praha : Lidové nakladatelství, 1986 (Přerov : Tisk 4). -- 429 s. ; 19 cm. -- (Lidová knihovna. Historie a napětí)

 
Jako další možný způsob dohledání překladů je asi hledání děl podle konkrétních uzbeckých autorů. Přehled těchto autorů je možné získat z následujících publikací:

 
* Slovník spisovatelů národů SSSR : 1917-1964 / zprac. kol.. -- 1. vyd.. -- Praha : Svět sovětů, 1966 (Brno : Tisk 2). -- 549, [3] s. ; 8°
Resumé: Encyklopedie o půlstoleté historii sovětské literatury. Více než 1600 hesel o spisovatelích národů SSSR sovětského období (tj. počínaje r.
1917). Informace nejen o spisovatelích proslulých, ale i o těch, kteří jsou dnes méně známí, nebo kteří začínají. Uvedeny jsou i nejdůležitější literární organizace. Slovník doplňuje rejstřík spisovatelů, sestavený podle jednotlivých národních literatur, dále základní prameny a pomocná literatura.

* Slovník spisovatelů. Sovětský Svaz / Za ved. Milana Hraly zprac. [kol.].
-- 1. vyd.. -- Praha : Odeon, 1977 (Brno : Tisk 1). -- 2 sv. ; 8°

Obálka a vazba: Milan Hegar -- Podnázev části: Literatura rus., ukrajinská a bělorus., literatury sovět. Pobaltí, literatury Sovětského východu.
Obsahuje: díl 1. A-K. 639 s. -- díl 2. L-Ž. 627 s., [175] s. tb.

* Malý slovník sovětských spisovatelů. Část 3, Neslovanští spisovatelé / [Zprac.] Václav Černý, Ivo Vaculín. -- Praha : ÚV SČSP, 1959 (Mír 32). -- 110, [2] s. ; 8°.

 
Překlady konkrétních autorů můžete hledat prostřednictvím již zmíněného elektronického katalogu NK ČR nebo České národní bibliografie. Ve fondu NK ČR máme také bibliografii překladů v tištěné podobě pod názvem "Proizvedenija sovetskich pisatelej v perevodach na inostrannyje jazyki:
Bibliografičeskij ukazatel'", bibliografie vyšla v několika svazcích, pokrývá roky 1945-1985. Jednotlivé svazky naleznete v el. katalogu NK ČR, včetně informací o možnosti výpůjčky pod ikonou Exempláře.

Je možné, že překlady částí některých děl byly vydány časopisecky. Pro vyhledání těchto dokumentů lze využít tištěnou článkovou bibliografii Články v českých časopisech 1953-1990 (ČČČ), která je rovněž k dispozici k prezenčnímu studiu ve studovně Referenčního centra NK ČR. Užitečný pro Vás může být přehled rejstříků dostupných u jednotlivých ročníků - http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_ccc_rejstriky.htm. Doporučovali bychom také odborné bibliografie Ústavu pro českou literaturu AV ČR - Retrospektivní bibliografii české literární vědy (do r. 1945,
http://isis.ucl.cas.cz/?form=ret) a Bibliografii české literární vědy (od r.
1961, http://isis.ucl.cas.cz/index.jsp?form=biblio). Chybějící období vyplňuje bibliografie zatím pouze v tištěné podobě: KUNC, Jaroslav. Česká literární bibliografie 1945-1963: (soupis článků, statí a kritik z knižních publ. a periodického tisku let 1945-1963 o dílech soudobých čes. spis.).
Skládá se ze tří svazků, podrobný bibliografický záznam naleznete v elektronickém katalogu NK ČR.

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

18.05.2010 09:08

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu