Překlady dobrodružných knih

Text dotazu

Prosím o informaci, exsistuje-li překlad knih
Jaroslava Foglara do anglického jazyka. Popřípadě knihy jiného českého
autora, jehož knihy jsou dobrodružné pro děti od 9 do 12 let. Chtěli bychom
navázat kontakt se základní školou, která je v místě, kde psal své knihy
Arthur Ransome. Potřebujeme proto najít vhodný ekvivalent ke knihám tohoto
autora.

Odpověď

Dobrý den,

dle nám dostupných informací, žádná z knih Jaroslava Foglara nebyla přeložena do anglického jazyka. Dovolím si zacitovat Miloše Zapletala, který v knize Záhady a tajemství Jaroslava Foglara píše: "Přestože se Jaroslav Foglar stal nejčtenějším českým spisovatelem knih pro mládež, jeho knihy dlouho zůstávaly - a vlastně dodnes zůstávají - českým fenoménem. Osm foglarovek bylo sice přeloženo do jiného jazyka, ale většinou to bylo vydání pro mladé čtenáře v Československu, jejichž mateřštinou není čeština. Za opravdovou cizinu můžeme považovat jen Polsko, Maďarsko a Německo. Poláci se mohli seznámit s čtyřmi Foglarovými tituly, Maďaři a Němci s jedním"

(Zapletal, M.: Záhady a tajemství Jaroslava Foglara. Praha: Knižní klub, 2007).

Na druhé straně jsme v brožuře Osobnosti a jejich osudy našli následující

větu: "Dílo Jaroslava Foglara bylo přeloženo a překládá se do mnoha jazyků a vyšlo v řádě evropských zemí" (Aksamit, K.: Ve světě mládí zůstal dodnes :

spisovatel Jaroslav Foglar. In: Osobnosti a jejich osudy. Praha: ASO, 1998).

Kromě zmíněných překladů do slovenštiny, polštiny, němčiny a maďarštiny jsme ovšem žádné další nevypátrali, může se tedy jednat o pouhou autorovu neinformovanost.

Dle knihy Václava Noska - Windyho Jestřábí perutě (Nosek - Windy, V.:

Jestřábí perutě : povídání o foglarovkách. Praha: Olympia, 1999), kterou Slovník českých autoru knih pro chlapce jmenuje jakožto nejlepší bibliografii Foglarova díla, do cizích jazyků byly přeloženy následující Foglarovy knihy: Hoši od Bobří řeky (polština - 1958, slovenština - 1967, 1991; ruština - 1987, němčina - 1991, esperanto - 1996), Chata v Jezerní kotlině (polština - 1960, slovenština - 1991), Historie Svorné sedmy (slovenština - 1993), Záhada hlavolamu (polština - 1958, slovenština - 1970, 1991), Tajemná Řásnovka (polština - 1968).

Bohužel, nenašli jsme nikde spolehlivou informaci o tom, že by byla do angličtiny přeložena díla jiného českého autora dobrodružné literatury pro dětí a mládež. Možná Vám lépe poradí v české sekci Mezinárodního sdružení pro dětskou knihu (IBBY - http://www.ibby.cz), v Památníku národního písemnictví (http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/) nebo na Ústavu pro českou literaturu AV ČR (http://www.ucl.cas.cz/; e-mail:

literatura@ucl.cas.cz).

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.02.2010 13:52

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu