Překlad výrazu hot-desking a hotelling

Text dotazu

Píšu bakalářskou práci zabývající se pracovním prostředím. Ráda bych do odkazu pod čáru vysvětlila důvod pojmenování principu hot-desking a hotelling právě těmito názvy. Hot-desking = bookování stolů na pracovišti, na kterém pracovníci nemají svou stálou pracovní stanici, hotelling = jde v podstatě o totéž, jen se nebookuje stůl, ale celá kancelář. Mohli byste mi poradit nejvýstižnější překlad do češtiny pro slovíčko hot v tomto kontextu? Hotel a desk zvládám. :)

Odpověď

Dobrý den,

používání jednoho stolu více pracovníky jsem slyšela označovat jako "sdílené pracovní místo". Nevím, zda je to vhodný překlad, proto Vám posílám hlavně stanovisko spolupracující bohemistky.

Možná byste mohla svou bakalářskou práci ozvláštnit i lingvistickou úvahou, které řešení je lepší, proč ho považujete za lepší a pokusit se o předpokládanou perspektivu rozšíření a používání termínu (anglický x český).


Váš dotaz se týká teorie překladu, což je obecně složitá otázka. Ne všechny termíny cizího původu mají své české ekvivalenty, a tento trend v poslední době sílí. Najít vhodné české slovo, kterým by bylo možné cizí termín nahradit, je samozřejmě v mnoha ohledech výhodné (např. lepší skloňování), potíž je ale v tom, že mnohdy může být české označení nepřesné, nebo dokonce zavádějící. Nestačí tedy cizojazyčný termín prostě doslovně přeložit do češtiny (takový postup se nazývá kalkování). Stěžejní je, jaká podoba termínu se v daném jazykovém prostředí ujme. Jen málokdy se stává, aby se český ekvivalent vynořil až po jisté době, přičemž mezitím byl běžně užíván termín cizího původu.
        Tím mířím přímo k Vašemu případu. Jsou-li termíny "hot desking" a "hotelling" běžně užívány a přijímány i v českém odborném kontextu, není třeba hledat české ekvivalenty. Naopak, v takovém případě by se Vám jen stěží podařilo, aby byl tento novotvar skutečně přijat a zaužíván, mnohem spíše byste dopadla podobně jako někteří purističtí obrozenci, kteří prosazovali komické novotvary jako "zelenochrupka", "břinkoklapkostroj" apod. A důrazně doporučuji vyhnout se především onomu kalkování.
        Chcete-li přesto tyto termíny nějak objasnit, můžete do poznámky pod čarou uvést (kromě definice termínu) např. to, jak termíny vznikly. Výraz "hot desking" je pravděpodobně odvozen od praxe námořníků, kteří se v době války střídali na lůžku. Vždy jeden námořník držel hídku, zatímco další obsadil postel, v níž první z nich dosud spal. Lůžko bylo tedy ještě vyhřáté, "hot". Tomuto střídání námořníků na lůžkách se přezdívalo "hot bunking". Do ekonomického a dalších odborných prostředí byl tento termín převzat na metaforickém základě počátkem 90. let 20. století. Podrobnější vysvětlení naleznete například zde:
http://www.worldwidewords.org/turnsofphrase/tp-hot1.htm
 

 

 

 

 

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Knihovna Filozofické fakulty UK

Datum zadání dotazu

04.04.2017 23:27

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu