Překlad grafu

Text dotazu

Dobrý den,
mám dotaz ohledně citací grafů.
V cizojazyčném článku chci použít jeden graf. Můžu informace získané z grafu přeložit do češtiny a vytvořit svůj graf?
 Pokud bych to mohla udělat, tak jak to ocitovat, popř. co k tomu připsat -> Přeloženo ze zdroje (1)? nebo tam jen dát číslo citačního zdroje (1)? Používám klasické ISO 690.

Odpověď

Ve Vašem případě můžete řešit následující 3 situace:

1. Použijete již dále neupravený graf/tabulku z externího zdroje
2. Graf/tabulku z externího zdroje nebudete upravovat jenom graf/tabulku přeložíte
3. Graf/tabulku budete i dále upravovat a měnit, data ale budou pořád z externího zdroje

Ve všech těchto případech se doporučuje:

1. Pod každou tabulku či graf napsat:
Zdroj: odkazy/zkrácené citace použitých zdrojů

2. V seznamu použité literatury na konci práce se objeví celé citace zdrojů. Když se jedná o Vámi zpracovaný graf, je vhodné doplnit poznámkou, že se jedná o Vaše zpracování.

Obecně se tvoří bibliografický záznam o převzatých statistických údajích z online zdrojů např. následovně:

Tvůrce. Název statistické řady / tabulky [statistická data]. In: Název databáze / webového sídla s údaji [online]. Místo vydání: nakladatel, rok. Datum generování: XY čas: XY [cit. rok-měsíc-den]. Dostupné z: adresa webové stránky se statistickými daty.

Samozřejmě, pokud nelze v informačním zdroji např. dohledat místo vydání apod., tak se údaj vynechá a pokračuje se dále v záznamu dostupnými informacemi.

Příklad:

ČSÚ [Český statistický úřad]. Vývoj cen průmyslových výrobců (základní období – rok 2005) [online graf]. 16.12.2015 [vid. 2016-01-15]. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/25818866/gipccr121615_1.xlsx/12dfa676-ee14-434f-b30f-40bb7463feae?version=1.0

Použité zdroje

www.ptejteseknihovny.cz
http://ciks.vse.cz/citace/

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní technická knihovna

Datum zadání dotazu

04.01.2022 22:14

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu