Překlad Goetheho básně

Text dotazu

Dobrý den,

zajímalo by mne, zda existuje český překlad básně J. W. Goethe "Wanderers
Abendlied" (Noční píseň poutníka), je snad z r. 1780.
Prosím o laskavé sdělení v které sbírce je ho možné najít, v ideálním
případě o zaslání českého překladu.

Odpověď

Dobrý den,

předpokládáme, že máte na mysli báseň Wanderers Nachtlied, respektive Ein Gleiches, jejich znění v originále naleznete např. na http://de.wikipedia.org/wiki/Wandrers_Nachtlied. Nejstarší knižně vydaný překlad obou básní jsme nalezli z roku 1889, a to v knize "Goetheho vybrané básně", autorem překladu je Jan Nečas. Podle publikace "Goethe a Čechy" je sbírka i prvním výborem Goethových básní v češtině. Zároveň je zde uvedeno, že Goethe k Poutníkově noční písni z roku 1776 připojil v roce 1780 druhou s nadpisem  "Ein Gleiches", t.j. "rovněž Poutníkova píseň noční", překladatel Jan Nečas ji však ve zmíněném prvním překladu nazval "Stejný podíl".

Vedle překladu Jana Nečase jsme našli i několik dalších překladů, ať již v časopisech nebo v knižních vydáním. Překladu básně "Ein Gleiches" se velmi podrobně věnuje ve svém článku M.Trávníček a uvádí 30 existujících českých překladů. Neprocházeli jsme všechny překlady Goethových děl či německých básníků obecně, takže je samozřejmě možné, že se obě básně nacházejí i v dalších knihách či časopisech. V pojetí různých překladatelů se odlišují i názvy obou básní, uvádíme vždy proto i tuto informaci.

* GOETHE, Johann Wolfgang von. Goetheho vybrané básně. Přeložil Jan Nečas.
Praha : I.L.Kober, 1889. s. 20-21. Básně Poutníkova píseň noční a Stejný podíl.
Sbírka je volně dostupná v digitální knihovně Kramerius - http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/11680934, pro prohlížení je nutné naistalovat plug-in DjVu, odkaz na tento plug-in naleznete na úvodní stránce systému Kramerius - http://kramerius.nkp.cz

* GOETHE, Johann Wolfgang von.  Z poesie německé. Přeložil Aug. Eug. Mužík.
Nové Pařížské Mody. 1897, č. 11 (1.6.1897), Dámské besedy : belletristická příloha "Nových Pařížských Mod", s. 1. Otištěny jsou též básně Poutníkova noční píseň, Podobnosti.
Časopis je dostupný v digitální knihovně Kramerius - http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/17428965, vzhledem k roku vydání je tento časopis přístupný pouze z počítačů Národní knihovny ČR.

* GOETHE, Johann Wolfgang von. Poutníkova píseň v noci (Wanderers Nachtlied) ; Totéž (Ein Gleiches). Přeložil Zdeněk Broman. Ruch : časopis studujících.
1913-1914, roč. II, č. 3, s. 39.

* GOETHE, Johann Wolfgang von. Lyrika a balady. Přeložil Otokar Fischer. V Praze : Fr. Borový, 1931. s. 15-16. Poutníkovy noční písně : První, Druhá.

* GOETHE, Johann Wolfgang von. Básně ; Západovýchodní díván. Poutníkovy noční písně přeložil Otokar Fischer.  Praha : SNKLHU, 1955. s. 64, 151.
(Goethe, Johann Wolfgang: Spisy ; Sv. 1) ; (Knihovna klasiků). Poutníkovy noční písně : První, Druhá.

* GOETHE, Johann Wolfgang von. Johann Wolfgang von Goethe - výbor z poezie.
Poutníkovy noční písně přeložil Eduard Petiška. Praha : Československý spisovatel, 1973.  s. 34. Poutníkovy noční písně : 1, 2.

* TRÁVNÍČEK, Mojmír. J.W.Goethe - 30x jiný a týž. Proglas. Proglas :
měsíčník pro politiku a kulturu. 1990, č. 8, s. 94-100.

* výklad a poznámky k překladu -
http://www.volny.cz/ucebnice.kzl/preromantismus.pdf


použitá literatura:
* KRAUS, Arnošt V. Goethe a Čechy. V Praze : Nákladem vlastním, 1896. s.
190.

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

18.05.2010 09:29

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu